Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất linh kiện điện tử2610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SUNRISE TECHNOLOGY (VIỆT NAM) (Tên nước ngoài: SUNRISE TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 2400859689, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Một phần Lô CN-09, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TANG, JIE

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất linh kiện điện tử.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SUNSHINE SOLAR ĐỊNH AN

Mã số thuế: 3702897530

CÔNG TY TNHH SUNSHINE SG

Mã số thuế: 0314091015

CÔNG TY TNHH SUNSHINE RESIDENCE

Mã số thuế: 3502298547

CÔNG TY TNHH SUNSHINE QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0108751883

CÔNG TY TNHH SUNSHINE POWER

Mã số thuế: 5100478582

CÔNG TY TNHH SUNSHINE PLASTIC

Mã số thuế: 0109564808

CÔNG TY TNHH SUNSHINE NHA TRANG

Mã số thuế: 4201651922

CÔNG TY TNHH SUNSHINE NAM VIỆT

Mã số thuế: 0316510871

CÔNG TY TNHH SUNSHINE METAL

Mã số thuế: 0316436875

CÔNG TY TNHH SUNSHINE LD VINA

Mã số thuế: 2301102143

CÔNG TY TNHH SUNSHINE LA

Mã số thuế: 0314479270

CÔNG TY TNHH SUNSHINE LAND

Mã số thuế: 0313860388

CÔNG TY TNHH SUNSHINE INVESTMENT

Mã số thuế: 0314684135

CÔNG TY TNHH SUNSHINE IMEX

Mã số thuế: 0313124268

CÔNG TY TNHH SUNSHINE HTD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109434157

CÔNG TY TNHH SUNSHINE HP

Mã số thuế: 2802647099

CÔNG TY TNHH SUNSHINE HOME

Mã số thuế: 1101921873

CÔNG TY TNHH SUNSHINE HEALTHCARE

Mã số thuế: 0108547246

CÔNG TY TNHH SUNSHINE GIA HUY

Mã số thuế: 0109117694

CÔNG TY TNHH SUNSHINE EU

Mã số thuế: 0109351006

CÔNG TY TNHH SUNSHINE EIS

Mã số thuế: 2802832528

CÔNG TY TNHH SUNSHINE EDUCATION

Mã số thuế: 4401059752

CÔNG TY TNHH SUNSHINE COSMETICS

Mã số thuế: 0316535844

CÔNG TY TNHH SUNSET HỒ TRÀM

Mã số thuế: 0316097492

CÔNG TY TNHH SUNSCO

Mã số thuế: 2301024819

CÔNG TY TNHH SUNSAFE TPL

Mã số thuế: 3702879080

CÔNG TY TNHH SUNRUNE

Mã số thuế: 0316428634

CÔNG TY TNHH SUNRUN GIFT

Mã số thuế: 0315803995

CÔNG TY TNHH SUNROOF ENERGY HOLDING

Mã số thuế: 0315967400

CÔNG TY TNHH SUNRISETMC

Mã số thuế: 0311646678

CÔNG TY TNHH SUNRISES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105887967

CÔNG TY TNHH SUNRISERS

Mã số thuế: 0315545293

CÔNG TY TNHH SUNRISE79

Mã số thuế: 0315566039

CÔNG TY TNHH SUNRISE YOGA

Mã số thuế: 5801425476

CÔNG TY TNHH SUNRISE YOGA & COACH

Mã số thuế: 0313817294

CÔNG TY TNHH SUNRISE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104912434

CÔNG TY TNHH SUNRISE UNIFORM

Mã số thuế: 0315413057

CÔNG TY TNHH SUNRISE TÂN UYÊN

Mã số thuế: 3702921342

CÔNG TY TNHH SUNRISE TRAVEL

Mã số thuế: 0312185846

CÔNG TY TNHH SUNRISE THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 0109273421

Tìm thông tin Doanh nghiệp