Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng2640
2Sản xuất linh kiện điện tử2610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TELSTAR VIỆT NAM (Tên nước ngoài: TELSTAR VIETNAM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 2400859671, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Nhà xưởng CN-07-01, thuộc lô CN-07, khu công nghiệp Vân Trun, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ZHAO, HUI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TENOR ARCHITECTS

Mã số thuế: 0316544750

CÔNG TY TNHH TENOMAD

Mã số thuế: 3301629446

CÔNG TY TNHH TENOLOGI

Mã số thuế: 0316941645

CÔNG TY TNHH TENOCHIO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108298014

CÔNG TY TNHH TENNIS DOANH NHÂN

Mã số thuế: 0314494367

CÔNG TY TNHH TENNIS ACADEMY

Mã số thuế: 0316909715

CÔNG TY TNHH TENMARK

Mã số thuế: 0313173096

CÔNG TY TNHH TENKA

Mã số thuế: 0316877083

CÔNG TY TNHH TENKAI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0900908443

CÔNG TY TNHH TENKA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108523887

CÔNG TY TNHH TENK VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901990758

CÔNG TY TNHH TENI HOME

Mã số thuế: 0316082351

CÔNG TY TNHH TENG YAN

Mã số thuế: 0314212767

CÔNG TY TNHH TENG XING

Mã số thuế: 0314327581

CÔNG TY TNHH TENG DA VN

Mã số thuế: 1101910568

CÔNG TY TNHH TENEX

Mã số thuế: 0316516898

CÔNG TY TNHH TENEOCTO TECHNOLOGIES

Mã số thuế: 0109027419

CÔNG TY TNHH TENEOCTO TECHNOLOGIES

Mã số thuế: 0107845017

CÔNG TY TNHH TENDY

Mã số thuế: 3603696953

CÔNG TY TNHH TENDO

Mã số thuế: 0107335721

CÔNG TY TNHH TENCHIDO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107429793

CÔNG TY TNHH TENCHI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106995877

CÔNG TY TNHH TENAMYD COSMETIC

Mã số thuế: 0316175158

CÔNG TY TNHH TENACITY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108551161

CÔNG TY TNHH TEN TRANG

Mã số thuế: 0313734665

CÔNG TY TNHH TEN TRAI

Mã số thuế: 4300745882

CÔNG TY TNHH TEN PRO

Mã số thuế: 0315649775

CÔNG TY TNHH TEN LEI YẾN

Mã số thuế: 0314531837

CÔNG TY TNHH TEN FLUS

Mã số thuế: 0107936433

CÔNG TY TNHH TEMPUS FINANCIAL

Mã số thuế: 0109571227

CÔNG TY TNHH TEMPLE LEAF

Mã số thuế: 0312367356

CÔNG TY TNHH TEMPLATE

Mã số thuế: 0316125559

CÔNG TY TNHH TEMP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312346758

CÔNG TY TNHH TEMIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105921590

CÔNG TY TNHH TEMENOS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106282241

CÔNG TY TNHH TEMCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702229170

CÔNG TY TNHH TEMA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107096294

CÔNG TY TNHH TEMA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104657738

CÔNG TY TNHH TEM CONCEPT

Mã số thuế: 0315982180

CÔNG TY TNHH TEM 3D BẢO THƯƠNG

Mã số thuế: 3603574313

Tìm thông tin Doanh nghiệp