Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
2Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
3Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
4Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
5Hoàn thiện công trình xây dựng43300
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
7Bán mô tô, xe máy4541
8Bán buôn mô tô, xe máy45411
9Bán lẻ mô tô, xe máy45412
10Đại lý mô tô, xe máy45413
11Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
12Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
13Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
14Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
15Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
16Đại lý, môi giới, đấu giá4610
17Đại lý46101
18Môi giới46102
19Đấu giá46103
20Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
21Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
22Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
23Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
24Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
25Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
26Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
27Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
28Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
29Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
30Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
31Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
32Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
33Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
34Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
35Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
36Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
37Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
38Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
39Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
40Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
41Bán buôn quặng kim loại46621
42Bán buôn sắt, thép46622
43Bán buôn kim loại khác46623
44Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
45Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
46Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
47Bán buôn xi măng46632
48Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
49Bán buôn kính xây dựng46634
50Bán buôn sơn, vécni46635
51Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
52Bán buôn đồ ngũ kim46637
53Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
54Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
55Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
56Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
57Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
58Bán buôn cao su46694
59Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
60Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
61Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
62Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
63Bán buôn tổng hợp46900
64Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
65Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
66Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
67Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
68Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
69Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
70Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
71Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
72Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
73Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
74Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
75Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
76Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
77Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
78Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
79Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
80Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
81Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
82Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
83Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
84Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
85Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
86Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
87Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
88Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
89Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
90Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
91Vận tải hành khách đường bộ khác4932
92Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
93Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
94Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
95Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
96Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
97Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
98Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
99Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
100Vận tải đường ống49400
101Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
102Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
103Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
104Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
105Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
106Dịch vụ đại lý tàu biển52291
107Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
108Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
109Bưu chính53100
110Chuyển phát53200
111Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
112Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
113Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
114Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
115Dịch vụ ăn uống khác56290
116Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
117Hoạt động kiến trúc71101
118Hoạt động đo đạc bản đồ71102
119Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
120Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
121Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
122Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
123Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
124Quảng cáo73100
125Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
126Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
127Hoạt động nhiếp ảnh74200
128Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
129Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
130Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
131Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
132Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
133Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
134Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
135Cung ứng lao động tạm thời78200
136Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
137Photo, chuẩn bị tài liệu82191
138Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác82199
139Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi82200
140Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
141Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng82910
142Dịch vụ đóng gói82920
143Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tm Và Dv Quảng Cáo Hà Tiến (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Tm Và Dv Quảng Cáo Hà Tiến), Mã số thuế: 2400843505, được thành lập ngày 25/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Hương Mãn, Xã Xuân Hương, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hà Văn Tiến

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Quảng cáo.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV XUÂN HÙNG

Mã số thuế: 2802902126

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV XNK METAL

Mã số thuế: 2301025428

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VŨ ANH

Mã số thuế: 0109594577

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VIỆT TRUNG

Mã số thuế: 2901932481

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VINH HOA PHÁT

Mã số thuế: 0401893914

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TÚ TÂM

Mã số thuế: 2802533454

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TÍN NHÂN TÂM

Mã số thuế: 4001185745

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TÂN LONG

Mã số thuế: 4601546182

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TUẤN ĐẠT

Mã số thuế: 0108576790

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 1001200934

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TRÍ PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802913840

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TRÀNG AN 79

Mã số thuế: 4201936124

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TRANG NHUNG

Mã số thuế: 0801352437

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 2802581948

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TIẾN THẮNG

Mã số thuế: 3901317713

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THỊNH NGA

Mã số thuế: 2802885840

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THÉP HƯNG LÊ

Mã số thuế: 0316815111

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2700932604

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THU THỦY

Mã số thuế: 1001199855

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THANH HẰNG HD

Mã số thuế: 0901100507

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TH PHÚC CHÂU

Mã số thuế: 0109620114

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV SÔNG LAM

Mã số thuế: 2700924988

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV SDS HẢI ANH

Mã số thuế: 0316886225

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV QUẾ KHANG

Mã số thuế: 4001188746

Tìm thông tin Doanh nghiệp