Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
3Bán buôn xe có động cơ khác45119
4Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
5Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
6Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45131
7Đại lý xe có động cơ khác45139
8Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
9Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
10Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
11Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
12Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
13Bán mô tô, xe máy4541
14Bán buôn mô tô, xe máy45411
15Bán lẻ mô tô, xe máy45412
16Đại lý mô tô, xe máy45413
17Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
18Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
19Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
20Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
21Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
22Đại lý, môi giới, đấu giá4610
23Đại lý46101
24Môi giới46102
25Đấu giá46103
26Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
27Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
28Bán buôn hoa và cây46202
29Bán buôn động vật sống46203
30Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
31Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
32Bán buôn gạo46310
33Bán buôn thực phẩm4632
34Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
35Bán buôn thủy sản46322
36Bán buôn rau, quả46323
37Bán buôn cà phê46324
38Bán buôn chè46325
39Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
40Bán buôn thực phẩm khác46329
41Bán buôn đồ uống4633
42Bán buôn đồ uống có cồn46331
43Bán buôn đồ uống không có cồn46332
44Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
45Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
46Bán buôn vải46411
47Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
48Bán buôn hàng may mặc46413
49Bán buôn giày dép46414
50Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
51Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
52Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
53Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
54Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
55Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
56Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
57Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
58Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
59Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
60Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
61Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
62Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
63Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
64Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
65Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
66Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
67Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
68Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
69Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
70Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
71Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
72Bán buôn dầu thô46612
73Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
74Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
75Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
76Bán buôn quặng kim loại46621
77Bán buôn sắt, thép46622
78Bán buôn kim loại khác46623
79Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
80Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
81Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
82Bán buôn xi măng46632
83Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
84Bán buôn kính xây dựng46634
85Bán buôn sơn, vécni46635
86Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
87Bán buôn đồ ngũ kim46637
88Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
89Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
90Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
91Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
92Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
93Bán buôn cao su46694
94Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
95Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
96Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
97Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
98Bán buôn tổng hợp46900
99Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
100Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
101Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
102Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
103Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
104Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
105Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
106Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
107Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
108Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
109Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
110Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
111Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
112Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
113Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
114Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
115Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
116Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
117Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
118Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
119Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
120Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
121Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
122Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
123Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
124Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
125Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
126Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
127Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
128Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
129Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
130Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
131Vận tải đường ống49400
132Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
133Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt52211
134Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ52219
135Cho thuê xe có động cơ7710
136Cho thuê ôtô77101
137Cho thuê xe có động cơ khác77109
138Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
139Cho thuê băng, đĩa video77220
140Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
141Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
142Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
143Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
144Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
145Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
146Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
147Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
148Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thanh Phương Yên Dũng (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Thanh Phương Yên Dũng), Mã số thuế: 2400834677, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Trung Sơn, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Chu Văn Thanh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THANH YÊN SERVICE

Mã số thuế: 0316474849

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN ĐAK ĐOA

Mã số thuế: 5901100658

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN STEP UP STUDIO

Mã số thuế: 2802937400

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN BIYOKEA SPA

Mã số thuế: 0402054291

CÔNG TY TNHH THANH VỊ HEALTHY MEAL

Mã số thuế: 0315234001

CÔNG TY TNHH THANH VÂN HOME DECOR

Mã số thuế: 0316413684

CÔNG TY TNHH THANH VÂN BAKERY

Mã số thuế: 3401159515

CÔNG TY TNHH THANH VAN FARM

Mã số thuế: 4500641457

CÔNG TY TNHH THANH TÚ THIÊN

Mã số thuế: 3603742007

CÔNG TY TNHH THANH TÙNG TÀI

Mã số thuế: 0315000155

CÔNG TY TNHH THANH TÙNG T&T

Mã số thuế: 0901061689

CÔNG TY TNHH THANH TÙNG CK

Mã số thuế: 2802941245

CÔNG TY TNHH THANH TÙNG BN

Mã số thuế: 2301167905

CÔNG TY TNHH THANH TÂM Ý

Mã số thuế: 0109437052

CÔNG TY TNHH THANH TÂM KOI FAM

Mã số thuế: 6001725419

CÔNG TY TNHH THANH TÂM HD

Mã số thuế: 0801268601

CÔNG TY TNHH THANH TÂM BEAUTY

Mã số thuế: 1301099812

CÔNG TY TNHH THANH TÂM AN GIANG

Mã số thuế: 1602079640

CÔNG TY TNHH THANH TÂM 168

Mã số thuế: 0801351666

CÔNG TY TNHH THANH TÀI PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601054194

CÔNG TY TNHH THANH TUẤN THÁP MƯỜI

Mã số thuế: 1402094105

CÔNG TY TNHH THANH TRÀ PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601060529

CÔNG TY TNHH THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

Mã số thuế: 0314913561

CÔNG TY TNHH THANH TOÁN NHANH - XPAY

Mã số thuế: 0108211038

CÔNG TY TNHH THANH TIẾN ANH

Mã số thuế: 0402090726

CÔNG TY TNHH THANH THỦY PHÁT TÀI

Mã số thuế: 3603527962

CÔNG TY TNHH THANH THẢO ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600336441

CÔNG TY TNHH THANH THẢO YÊN LÂM

Mã số thuế: 2802534218

CÔNG TY TNHH THANH THẢO TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1402092179

CÔNG TY TNHH THANH THƯỢNG PHÁT

Mã số thuế: 2802534842

CÔNG TY TNHH THANH THÔNG

Mã số thuế: 2400896761

CÔNG TY TNHH THANH THIÊN Ý

Mã số thuế: 0316008527

CÔNG TY TNHH THANH THIÊN TẬP

Mã số thuế: 0314986055

CÔNG TY TNHH THANH THANH VY

Mã số thuế: 0315913123

CÔNG TY TNHH THANH THANH NAM

Mã số thuế: 2802805845

CÔNG TY TNHH THANH SƠN TÙNG

Mã số thuế: 0700798433

CÔNG TY TNHH THANH SƠN TV

Mã số thuế: 2100668073

CÔNG TY TNHH THANH SƠN TC

Mã số thuế: 5500562768

CÔNG TY TNHH THANH SANG PLASTIC

Mã số thuế: 0315905411

CÔNG TY TNHH THANH QUỐC TUẤN

Mã số thuế: 4201821557

CÔNG TY TNHH THANH QUYẾT LƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 5400522306

CÔNG TY TNHH THANH QUANG ĐĂNG

Mã số thuế: 0700801291

CÔNG TY TNHH THANH QUANG PHÁT

Mã số thuế: 3901261838

CÔNG TY TNHH THANH QUANG LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801469138

CÔNG TY TNHH THANH QUANG DOOR

Mã số thuế: 3901310669

CÔNG TY TNHH THANH PHẠM

Mã số thuế: 0314842582

CÔNG TY TNHH THANH PHƯỚC ĐẠI

Mã số thuế: 0315423591

Tìm thông tin Doanh nghiệp