Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC SEIKI BẮC NINH (Tên nước ngoài: SEIKI BAC NINH MECHANICAL EXACTLY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 2301185975, được thành lập ngày 17/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 37 ngõ 49 Trung Hòa, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Hữu Hưng

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TKT

Mã số thuế: 3901315265

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TKT

Mã số thuế: 3901235690

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THK

Mã số thuế: 0314586321

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC T&T;

Mã số thuế: 0316214826

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC SNT

Mã số thuế: 2500592580

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC SMT

Mã số thuế: 0312300626

Tìm thông tin Doanh nghiệp