Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ ăn uống khác5629
2Bán buôn tổng hợp4690
3Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
4Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
5Bán buôn thực phẩm4632
6Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
7Bán buôn gạo4631
8Bán buôn đồ uống4633
9Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SAFE FOODS YP (Tên nước ngoài: SAFE FOODS YP CO., LTD), Mã số thuế: 2301185823, được thành lập ngày 16/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Thượng Thôn, Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Thập

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ ăn uống khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SAGAMA VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500649170

CÔNG TY TNHH SAGA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104897673

CÔNG TY TNHH SAGA VINA

Mã số thuế: 1101693803

CÔNG TY TNHH SAGA GLOBAL

Mã số thuế: 0109006842

CÔNG TY TNHH SAGA BEAUTY

Mã số thuế: 0316549727

CÔNG TY TNHH SAG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315483858

CÔNG TY TNHH SAFULL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401669165

CÔNG TY TNHH SAFO

Mã số thuế: 0314276104

CÔNG TY TNHH SAFIYA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315994965

CÔNG TY TNHH SAFIA AUTO

Mã số thuế: 3702855562

CÔNG TY TNHH SAFFRUS

Mã số thuế: 0315076605

CÔNG TY TNHH SAFFRON

Mã số thuế: 0312476683

CÔNG TY TNHH SAFFRON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107961038

CÔNG TY TNHH SAFFRON TÂY NAM Á

Mã số thuế: 5801395454

CÔNG TY TNHH SAFFRON LIVING

Mã số thuế: 3702765502

CÔNG TY TNHH SAFFRON HOUSE

Mã số thuế: 0315884786

CÔNG TY TNHH SAFFAHAM SAFFRON

Mã số thuế: 0316586239

CÔNG TY TNHH SAFEVN

Mã số thuế: 0107477275

CÔNG TY TNHH SAFETY WORLD

Mã số thuế: 0313135164

CÔNG TY TNHH SAFETY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106172880

CÔNG TY TNHH SAFETY VISION

Mã số thuế: 0316293602

CÔNG TY TNHH SAFETY PLUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106502031

CÔNG TY TNHH SAFETY KIM HỒNG

Mã số thuế: 0315539525

CÔNG TY TNHH SAFETY GIA PHÁT

Mã số thuế: 0108718043

CÔNG TY TNHH SAFETY FIRST VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316245006

CÔNG TY TNHH SAFETY ENGINEERING

Mã số thuế: 0313677103

CÔNG TY TNHH SAFETY AN GIA

Mã số thuế: 3502381001

CÔNG TY TNHH SAFETY & TRUST TECH VINA

Mã số thuế: 0314299510

CÔNG TY TNHH SAFETECH

Mã số thuế: 0315885243

CÔNG TY TNHH SAFEPRO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315396852

CÔNG TY TNHH SAFEPACK

Mã số thuế: 0315354940

CÔNG TY TNHH SAFEMOBILE

Mã số thuế: 0312389656

CÔNG TY TNHH SAFELIFT

Mã số thuế: 0312060117

CÔNG TY TNHH SAFELIFE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107137871

CÔNG TY TNHH SAFELANE

Mã số thuế: 0316284830

CÔNG TY TNHH SAFEFOOD

Mã số thuế: 0313753428

CÔNG TY TNHH SAFEFARM

Mã số thuế: 3801127645

CÔNG TY TNHH SAFEDU

Mã số thuế: 0109699410

CÔNG TY TNHH SAFECHEM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108808949

CÔNG TY TNHH SAFE SERVICE

Mã số thuế: 0315664170

CÔNG TY TNHH SAFE SEA FISH

Mã số thuế: 0312394159

CÔNG TY TNHH SAFE PORK

Mã số thuế: 0315323082

CÔNG TY TNHH SAFE PORK - CHI NHÁNH SƠN LA

Mã số thuế: 0315323082-001

CÔNG TY TNHH SAFE LIFE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109008818

CÔNG TY TNHH SAFE GROUP

Mã số thuế: 0314371904

Tìm thông tin Doanh nghiệp