Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
3Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SLP PARK NAM SƠN HẠP LĨNH (Tên nước ngoài: SLP PARK NSHL), Mã số thuế: 2301185781, được thành lập ngày 16/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô D, Khu Công Nghiệp Nam Sơn � Hạp Lĩnh, Phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Chiang, Wei-Ta

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SMALL IS BEAUTIFUL

Mã số thuế: 5702042916

CÔNG TY TNHH SMALL ARMENIA

Mã số thuế: 4201636191

CÔNG TY TNHH SMAIL CONNER

Mã số thuế: 0314451772

CÔNG TY TNHH SMAAP

Mã số thuế: 0313742673

CÔNG TY TNHH SMA HR CONSULTING

Mã số thuế: 0315486425

CÔNG TY TNHH SM-CYCLO (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0313526143

CÔNG TY TNHH SM-CYCLO (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0313138687

CÔNG TY TNHH SM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106240516

CÔNG TY TNHH SM VINA

Mã số thuế: 2600920690

CÔNG TY TNHH SM VIETNAM

Mã số thuế: 0104375476

CÔNG TY TNHH SM TECH

Mã số thuế: 0106028982

CÔNG TY TNHH SM TECH VN

Mã số thuế: 2300994395

CÔNG TY TNHH SM TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300836913

CÔNG TY TNHH SM TECH VINA

Mã số thuế: 2300775890

CÔNG TY TNHH SM TECH VINA ENGINEERING

Mã số thuế: 0201969926

CÔNG TY TNHH SM TECH VINA ENGINEERING

Mã số thuế: 0201906235

CÔNG TY TNHH SM TECH VINA (NỘP THAY)

Mã số thuế: 2300781615

CÔNG TY TNHH SM TECH SOLUTION VIETNAM

Mã số thuế: 2301183921

CÔNG TY TNHH SM SIDUS

Mã số thuế: 0316853734

CÔNG TY TNHH SM QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0108841745

CÔNG TY TNHH SM POWER TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108728605

CÔNG TY TNHH SM NONI NHA TRANG

Mã số thuế: 4201839836

CÔNG TY TNHH SM NHA TRANG

Mã số thuế: 4201623065

CÔNG TY TNHH SM NETWORK

Mã số thuế: 0316342472

CÔNG TY TNHH SM LIVIN

Mã số thuế: 0316145107

CÔNG TY TNHH SM INC

Mã số thuế: 0313194219

CÔNG TY TNHH SM HỢP NHẤT

Mã số thuế: 4201839850

CÔNG TY TNHH SM HẠ LONG

Mã số thuế: 5701986735

CÔNG TY TNHH SM GOOD FOOD HEALTH

Mã số thuế: 0312889169

CÔNG TY TNHH SM GLOBAL

Mã số thuế: 2300940287

CÔNG TY TNHH SM ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0314484954

CÔNG TY TNHH SM DESIGN VN

Mã số thuế: 0316224013

CÔNG TY TNHH SM 268

Mã số thuế: 2300982946

CÔNG TY TNHH SLY CNC

Mã số thuế: 0316504130

CÔNG TY TNHH SLVINA

Mã số thuế: 0316775412

CÔNG TY TNHH SLV VINA

Mã số thuế: 2300951948

CÔNG TY TNHH SLV LỢI NAM

Mã số thuế: 5701893551

CÔNG TY TNHH SLUC

Mã số thuế: 0109538244

CÔNG TY TNHH SLT

Mã số thuế: 0312323711

CÔNG TY TNHH SLT VINA

Mã số thuế: 0313639884

CÔNG TY TNHH SLS-VN

Mã số thuế: 0312996153

CÔNG TY TNHH SLS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106662525

CÔNG TY TNHH SLS PLUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109562783

CÔNG TY TNHH SLS ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0316413268

CÔNG TY TNHH SLS CHEM & TECH

Mã số thuế: 2300985841

CÔNG TY TNHH SLP

Mã số thuế: 6001663392

CÔNG TY TNHH SLP VIỆT NAM

Mã số thuế: 2600982947

CÔNG TY TNHH SLP PARK XUYÊN Á

Mã số thuế: 1101989159

Tìm thông tin Doanh nghiệp