Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn đồ uống4633
3Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào4634
4Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
5Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
6Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
7Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh4724
8Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh4730
9Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
10Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
11Cho thuê xe có động cơ7710
12Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
13Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
14Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
15Dịch vụ ăn uống khác5629
16Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
17Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
18Vận tải hành khách đường bộ khác4932
19Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
20Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
21Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
22Bốc xếp hàng hóa5224
23Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
24Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
25Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
26Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
27Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
28Bán buôn gạo4631

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH EAGLE FOOD (Tên nước ngoài: EAGLE FOOD COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 2301175102, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Đoài, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ THANH LOAN, Số điện thoại: 0982415713, Địa chỉ: Thôn Đoài, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH EAST - SAI GON

Mã số thuế: 0316514354

CÔNG TY TNHH EASINGCODE

Mã số thuế: 0315781438

CÔNG TY TNHH EASILIFE

Mã số thuế: 0316095590

CÔNG TY TNHH EAS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106061267

CÔNG TY TNHH EARTHSTREET

Mã số thuế: 0314736513

CÔNG TY TNHH EARTHSTREET (NT)

Mã số thuế: 0314930905

CÔNG TY TNHH EARTH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311864958

CÔNG TY TNHH EARTH PROJECT VIETNAM

Mã số thuế: 0316034083

CÔNG TY TNHH EARTH FOODS VIỆT NAM

Mã số thuế: 5901116390

CÔNG TY TNHH EARTH CARE

Mã số thuế: 0315774913

CÔNG TY TNHH EARTH ARTS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313818587

CÔNG TY TNHH EARNINGS MALL

Mã số thuế: 0108006670

CÔNG TY TNHH EARLY START

Mã số thuế: 0106651756

CÔNG TY TNHH EARLY RISERS MEDIA

Mã số thuế: 0316176352

CÔNG TY TNHH EARLY RISERS ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0316161275

CÔNG TY TNHH EARLY MORNING

Mã số thuế: 0315668369

CÔNG TY TNHH EARLY MAN

Mã số thuế: 0314167514

CÔNG TY TNHH EAREN

Mã số thuế: 3702354196

CÔNG TY TNHH EARBUDS PRO

Mã số thuế: 0316954387

CÔNG TY TNHH EAP

Mã số thuế: 0312157905

CÔNG TY TNHH EAN

Mã số thuế: 0107331526

CÔNG TY TNHH EAM VINA

Mã số thuế: 0107481190

CÔNG TY TNHH EAG

Mã số thuế: 0310899154

CÔNG TY TNHH EAGOLF

Mã số thuế: 0316573688

CÔNG TY TNHH EAGLE

Mã số thuế: 0315938424

CÔNG TY TNHH EAGLEXPRESS

Mã số thuế: 0313899610

CÔNG TY TNHH EAGLES-313 GENERAL TRADING

Mã số thuế: 0109328166

CÔNG TY TNHH EAGLES VALLEY

Mã số thuế: 0315131253

CÔNG TY TNHH EAGLES TOURIST

Mã số thuế: 0313958827

CÔNG TY TNHH EAGLES SÀI GÒN

Mã số thuế: 0312426259

CÔNG TY TNHH EAGLES BEACH

Mã số thuế: 0313885576

CÔNG TY TNHH EAGLES AT AND ROBOTIC

Mã số thuế: 0316093184

CÔNG TY TNHH EAGLEBURGMANN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311303737

CÔNG TY TNHH EAGLE WOOD (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 3702791478

CÔNG TY TNHH EAGLE VIỆT

Mã số thuế: 2802433731

CÔNG TY TNHH EAGLE VINA

Mã số thuế: 3901285677

CÔNG TY TNHH EAGLE USA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312142786

CÔNG TY TNHH EAGLE TRAVEL

Mã số thuế: 0316225338

CÔNG TY TNHH EAGLE STAR

Mã số thuế: 0314700901

CÔNG TY TNHH EAGLE ONE

Mã số thuế: 0310823620

CÔNG TY TNHH EAGLE MEDIA

Mã số thuế: 4201793451

CÔNG TY TNHH EAGLE LOGISTICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109439324

CÔNG TY TNHH EAGLE LIGHT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108532320

CÔNG TY TNHH EAGLE LIFE

Mã số thuế: 0109592121

CÔNG TY TNHH EAGLE LAND

Mã số thuế: 0316224648

CÔNG TY TNHH EAGLE INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0108480552

CÔNG TY TNHH EAGLE INDUSTRIES

Mã số thuế: 0108568493

Tìm thông tin Doanh nghiệp