Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
4Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
5Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
9Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
10Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
11Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
12Bán buôn dầu thô46612
13Bán buôn sắt, thép46622
14Bán buôn kim loại khác46623
15Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
16Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
17Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
18Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
19Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
20Bán buôn quặng kim loại46621
21Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
22Bán buôn xi măng46632
23Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
24Bán buôn kính xây dựng46634
25Bán buôn sơn, vécni46635
26Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
27Bán buôn đồ ngũ kim46637
28Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
29Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
30Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
31Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
32Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
33Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
34Bán buôn tổng hợp46900
35Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
36Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
37Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
38Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
39Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
40Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
41Bán buôn cao su46694
42Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
43Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
44Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
45Bán buôn thực phẩm4632
46Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
47Bán buôn thủy sản46322
48Bán buôn rau, quả46323
49Bán buôn đồ uống4633
50Bán buôn đồ uống có cồn46331
51Bán buôn đồ uống không có cồn46332
52Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
53Bán buôn cà phê46324
54Bán buôn chè46325
55Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
56Bán buôn thực phẩm khác46329
57Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
58Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
59Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
60Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
61Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
62Bán buôn vải46411
63Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
64Bán buôn hàng may mặc46413
65Bán buôn giày dép46414
66Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
67Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
68Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
69Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
70Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
71Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
72Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
73Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
74Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
75Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
76Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
77Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
78Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
79Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
80Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
81Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
82Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
83Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
84Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
85Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
86Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
87Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
88Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
89Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
90Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
91Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
92Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
93Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
94Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
95Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
96Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
97Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
98Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
99Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
100Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
101Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
102Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
103Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
104Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
105Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
106Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
107Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
108Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
109Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
110Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
111Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
112Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
113Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
114Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
115Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
116Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
117Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47741
118Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47749

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Công Nghệ Hằng Phong, Mã số thuế: 2301164196, được thành lập ngày 12/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 23, đường Xuân Thủy, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Cao Thị Hồng Ngọc

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KINGCO

Mã số thuế: 0108112196

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KIM AN VIỆT

Mã số thuế: 0316647001

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KHỞI VINH

Mã số thuế: 3200721981

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KHÁNH HOÀNG

Mã số thuế: 4300821766

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KHANG VIỆT

Mã số thuế: 2500597645

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KGM

Mã số thuế: 0108243865

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KDN

Mã số thuế: 1801615423

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KAKKA

Mã số thuế: 0315008764

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JV

Mã số thuế: 0316953922

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JOCKLEY

Mã số thuế: 0315943600

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JHT VINA

Mã số thuế: 2400909932

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ITESLA

Mã số thuế: 0316811438

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ITECHCT

Mã số thuế: 1801610697

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

Mã số thuế: 0316635415

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IPROXY

Mã số thuế: 0109637573

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IPACEX

Mã số thuế: 0315932849

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ INTERHOMES

Mã số thuế: 0314832753

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ INMOBI

Mã số thuế: 3101053282

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ INCITE

Mã số thuế: 0109702279

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN NAM BẮC

Mã số thuế: 0315208869

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IMWI

Mã số thuế: 0401999068

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IHOME

Mã số thuế: 5300755314

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IDA

Mã số thuế: 0316466580

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ICONNECT

Mã số thuế: 0108133439

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ I AM BIZ

Mã số thuế: 0315170340

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỪNG SÁNG

Mã số thuế: 0315297562

Tìm thông tin Doanh nghiệp