Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
3Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
4Bán buôn thực phẩm4632
5Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu2100
6Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023
7Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
8Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược7213
9Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
10Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu2029
11Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng3250
12Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BAMBOO PHARMA (Tên nước ngoài: BAMBOO PHARMA COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 2301160875, được thành lập ngày 28/12/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Đại Mão, Xã Hoài Thượng, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ DOÃN TRÍ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH BAN MÊ COFFEE ROASTERY

Mã số thuế: 6001582584

CÔNG TY TNHH BAN ME SPORT

Mã số thuế: 6001362902

CÔNG TY TNHH BAN MAI

Mã số thuế: 4101391477

CÔNG TY TNHH BAN MAI ĐỎ

Mã số thuế: 0313722211

CÔNG TY TNHH BAN MAI ĐỎ

Mã số thuế: 0312844739

CÔNG TY TNHH BAN MAI XANH SOLAR

Mã số thuế: 1101961072

CÔNG TY TNHH BAN MAI TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000873162

CÔNG TY TNHH BAN MAI TOÀN CẦU

Mã số thuế: 3501688142

CÔNG TY TNHH BAN MAI IMEX

Mã số thuế: 0314438517

CÔNG TY TNHH BAN MAI HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106305682

CÔNG TY TNHH BAN MAI CLEAN

Mã số thuế: 0311434017

CÔNG TY TNHH BAN LOAN

Mã số thuế: 2901851112

CÔNG TY TNHH BAN HUY RESIDENCE INN

Mã số thuế: 3502302994

CÔNG TY TNHH BAN CHÂU

Mã số thuế: 0401823339

CÔNG TY TNHH BAN CHI HOA

Mã số thuế: 0310632859

CÔNG TY TNHH BAN BẢY

Mã số thuế: 5801210209

CÔNG TY TNHH BAN - JING

Mã số thuế: 0314665005

CÔNG TY TNHH BAMM

Mã số thuế: 0316307894

CÔNG TY TNHH BAMISO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108489587

CÔNG TY TNHH BAMINGO

Mã số thuế: 4201573897

CÔNG TY TNHH BAMIC

Mã số thuế: 0107478279

CÔNG TY TNHH BAMI KING

Mã số thuế: 0106961606

CÔNG TY TNHH BAMERS

Mã số thuế: 0312459180

CÔNG TY TNHH BAMERS GLOBAL

Mã số thuế: 1201489216

CÔNG TY TNHH BAMEAGLE VN

Mã số thuế: 3801201465

CÔNG TY TNHH BAMB

Mã số thuế: 0108875085

CÔNG TY TNHH BAMBU

Mã số thuế: 0313677329

CÔNG TY TNHH BAMBUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108870111

CÔNG TY TNHH BAMBUBUILD

Mã số thuế: 0315653274

CÔNG TY TNHH BAMBO

Mã số thuế: 0316425104

CÔNG TY TNHH BAMBOO

Mã số thuế: 2902054783

CÔNG TY TNHH BAMBOOSHOOTS

Mã số thuế: 0314062737

CÔNG TY TNHH BAMBOOHAIR

Mã số thuế: 2301178368

CÔNG TY TNHH BAMBOOEZ

Mã số thuế: 0316254963

CÔNG TY TNHH BAMBOOBEE

Mã số thuế: 0316406817

CÔNG TY TNHH BAMBOO WORLD

Mã số thuế: 0104368609

CÔNG TY TNHH BAMBOO WHITE

Mã số thuế: 0316021214

CÔNG TY TNHH BAMBOO VN

Mã số thuế: 2802658069

CÔNG TY TNHH BAMBOO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105992383

CÔNG TY TNHH BAMBOO TÂY NINH

Mã số thuế: 3901283694

CÔNG TY TNHH BAMBOO TOURIST

Mã số thuế: 0316118960

CÔNG TY TNHH BAMBOO TECHNOLOGY ASIA

Mã số thuế: 0316193936

CÔNG TY TNHH BAMBOO TAM CỐC

Mã số thuế: 2700904558

CÔNG TY TNHH BAMBOO SPA

Mã số thuế: 0314466070

CÔNG TY TNHH BAMBOO SOLUTIONS

Mã số thuế: 0316208558

CÔNG TY TNHH BAMBOO SOFT

Mã số thuế: 0312792671

CÔNG TY TNHH BAMBOO REALTY

Mã số thuế: 0315361828

CÔNG TY TNHH BAMBOO PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601023502

Tìm thông tin Doanh nghiệp