Ngành nghề kinh doanh

1Chế biến và bảo quản rau quả1030
2Xay xát và sản xuất bột thô1061
3Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
4Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4512
5Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
6Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
7Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
8Bán mô tô, xe máy4541
9Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4542
10Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
11Đại lý, môi giới, đấu giá4610
12Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
13Bán buôn gạo4631
14Bán buôn thực phẩm4632
15Bán buôn đồ uống4633
16Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào4634
17Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
18Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
19Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
20Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
21Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
22Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
23Bán buôn tổng hợp4690
24Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
25Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
26Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
27Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
28Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh4742
29Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
30Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
31Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ4782
32Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ4783
33Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ4784
34Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
35Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
36Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
37Bốc xếp hàng hóa5224
38Cho thuê xe có động cơ7710
39Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác7729
40Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
41Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RITA GROUP, Mã số thuế: 2301150429, được thành lập ngày 01/10/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Ngô Xá, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGỤY THỊ NGA

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SET

Mã số thuế: 0108531020

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SERA

Mã số thuế: 0315401421

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENAT

Mã số thuế: 4601536963

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEM

Mã số thuế: 0109621566

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SCS

Mã số thuế: 0109431300

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SCO

Mã số thuế: 0107900451

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAVIS

Mã số thuế: 0108562999

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAVETO

Mã số thuế: 0109017160

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAP

Mã số thuế: 0314211001

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAPALI

Mã số thuế: 0106791111

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAONAM

Mã số thuế: 0103008781

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAMMY

Mã số thuế: 0109560923

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAFUCO

Mã số thuế: 0109075349

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN S.S.G

Mã số thuế: 0311294144

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBY

Mã số thuế: 0107570299

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RTD

Mã số thuế: 0901023059

Tìm thông tin Doanh nghiệp