Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình đường sắt4211
4Xây dựng công trình đường bộ4212
5Xây dựng công trình điện4221
6Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
7Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
8Xây dựng công trình công ích khác4229
9Xây dựng công trình thủy4291
10Xây dựng công trình khai khoáng4292
11Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
12Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
13Phá dỡ4311
14Chuẩn bị mặt bằng4312
15Lắp đặt hệ thống điện4321
16Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
17Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
18Hoàn thiện công trình xây dựng4330
19Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
20Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
21Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
22Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
23Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
24Bốc xếp hàng hóa5224
25Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
26Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
27Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
28Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
29Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN (Tên nước ngoài: TRUONG SON CONSTRUCTION INSPECTION AND CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 2301149529, được thành lập ngày 22/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Cường Tráng, Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI NGỌC SƠN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KLAUS REFRIGERATION

Mã số thuế: 0316345924

CÔNG TY CỔ PHẦN KLASSY

Mã số thuế: 0105286691

CÔNG TY CỔ PHẦN KKH VINASKY

Mã số thuế: 4201763672

CÔNG TY CỔ PHẦN KJVC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107602416

CÔNG TY CỔ PHẦN KJ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107747387

CÔNG TY CỔ PHẦN KJ TECH SERVICES

Mã số thuế: 2301123584

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỆN TAM

Mã số thuế: 5000591922

Tìm thông tin Doanh nghiệp