Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Dịch vụ ăn uống khác5629
3Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
4Dịch vụ phục vụ đồ uống5630

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ANH ĐẠT, Mã số thuế: 2301139129, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 30N6 Lý Nhân Tông, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Lệ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DK HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109694758

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DINOTRANS

Mã số thuế: 0316540139

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DFA

Mã số thuế: 0601201688

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV CẨM TÚ

Mã số thuế: 5400521398

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV CÔNG NGHỆ HĐ

Mã số thuế: 2301055648

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV COCO

Mã số thuế: 0107817595

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV CHÍNH NGHĨA

Mã số thuế: 3100599632

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV CHÍ THĂNG

Mã số thuế: 0402074227

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV CHÂU MAI LAM

Mã số thuế: 0401519000

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV CHÂN TÂM MINH

Mã số thuế: 0401662829

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV CHI BẢO

Mã số thuế: 2802538558

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV CAO ĐẠT

Mã số thuế: 0106117216

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV BẰNG LINH

Mã số thuế: 2400854440

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV BẢO NAM

Mã số thuế: 2901566394

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV BẢO KIM

Mã số thuế: 4201881154

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV BẢO GIA KHÁNH

Mã số thuế: 2901895247

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV BẢO AN

Mã số thuế: 0107788873

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV BÌNH TRỌNG

Mã số thuế: 1001191077

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV BRAVEBROTHERS

Mã số thuế: 0109299109

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV BN HỮU THÀNH

Mã số thuế: 0401845413

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV BLUE VVT

Mã số thuế: 2802413044

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV BAN MAI

Mã số thuế: 0109254820

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV BA DUY

Mã số thuế: 0107468591

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV AUTO FAST

Mã số thuế: 2902087210

Tìm thông tin Doanh nghiệp