Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITL (MIỀN BẮC) (Tên nước ngoài: ITL (NORTH VIETNAM) COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 2301106740, được thành lập ngày 22/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Nhà xưởng B1F & B3, số 05, đường 21A, KCN Đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HANCKE LYLE JOHN, Số điện thoại: 02223763368, Địa chỉ: Nhà xưởng B1F & B3, số 05, đường 21A, KCN Đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JAY

Mã số thuế: 0315505082

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JAVINA

Mã số thuế: 0801094634

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JASON

Mã số thuế: 0314640434

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JANA

Mã số thuế: 0314426906

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JAMES

Mã số thuế: 0313911120

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN J.Y.T

Mã số thuế: 0315314426

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN J.C

Mã số thuế: 2301036268

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN J.A.S

Mã số thuế: 0314196258

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN J-TECH

Mã số thuế: 0312057996

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN J&J; HD

Mã số thuế: 0801325137

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN J & V

Mã số thuế: 5701828295

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN J & T

Mã số thuế: 0311601363

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IVY

Mã số thuế: 1801269452

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IVOIRE

Mã số thuế: 0315048573

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IVELO

Mã số thuế: 0313880754

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IV COM

Mã số thuế: 3301606671

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IUM

Mã số thuế: 0310598573

Tìm thông tin Doanh nghiệp