Ngành nghề kinh doanh

1Chăn nuôi gia cầm0146
2Bán buôn thực phẩm4632
3Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp0150
4Hoạt động dịch vụ trồng trọt0161
5Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch0163
6Hoạt động dịch vụ chăn nuôi0162

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CON GIỐNG VÂY LÊ (Tên nước ngoài: HỢP TÁC XÃ VÂY LÊ), Mã số thuế: 2301096877, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Lai Đông 3, Xã Trung Chính, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN VÂY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chăn nuôi gia cầm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp