Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
3Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG LÂM BẮC NINH (Tên nước ngoài: HONG LAM BAC NINH TRADING CO.,LTD), Mã số thuế: 2301096718, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Thái Bảo, Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG, Số điện thoại: 0978216585, Địa chỉ: Thôn Thái Bảo, Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG SƠN

Mã số thuế: 2901256096

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG SÂM

Mã số thuế: 0201794994

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG PHA

Mã số thuế: 2301132211

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG OANH

Mã số thuế: 0201073336

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG MÔN

Mã số thuế: 0104858177

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG LỆ

Mã số thuế: 0104588918

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG LỆ

Mã số thuế: 0104010245

Tìm thông tin Doanh nghiệp