Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Chế biến và bảo quản rau quả1030
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Trồng cây hàng năm khác0119
5Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
6Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
9Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
10Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104
11Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
12Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
13Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
14Bán buôn đồ uống4633
15Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
16Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
17Giáo dục nghề nghiệp8532
18Hoạt động dịch vụ trồng trọt0161
19Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch0163
20Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
21Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
22Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
23Xử lý hạt giống để nhân giống0164
24Dịch vụ đóng gói8292
25Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
26Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
27Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
28Quảng cáo7310
29Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
30Cổng thông tin6312
31Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SMART AGRI KINH BẮC (Tên nước ngoài: SMART AGRI KINH BAC CO.,LTD), Mã số thuế: 2301094460, được thành lập ngày 21/06/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 34 Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI THỊ THU TRANG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SMART HOME & FARM

Mã số thuế: 1101910543

CÔNG TY TNHH SMART HOLDINGS

Mã số thuế: 0311546923

CÔNG TY TNHH SMART HANDY INDUSTRY

Mã số thuế: 0315569329

CÔNG TY TNHH SMART GROUP VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400889901

CÔNG TY TNHH SMART GOLD

Mã số thuế: 0313954928

CÔNG TY TNHH SMART GLOBAL

Mã số thuế: 0316172527

CÔNG TY TNHH SMART GIFT

Mã số thuế: 0313457757

CÔNG TY TNHH SMART GEN

Mã số thuế: 0315978191

CÔNG TY TNHH SMART GEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107454856

CÔNG TY TNHH SMART FINTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109408608

CÔNG TY TNHH SMART FINANCIAL SERVICES

Mã số thuế: 0315870825

CÔNG TY TNHH SMART FINANCIAL EDUCATION

Mã số thuế: 0401858620

CÔNG TY TNHH SMART FASHION VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312397706

CÔNG TY TNHH SMART EXPRESS

Mã số thuế: 0314404109

CÔNG TY TNHH SMART ENGINEERING SOLUTION

Mã số thuế: 0313826027

CÔNG TY TNHH SMART ENG VINA

Mã số thuế: 2300950503

CÔNG TY TNHH SMART ELECTRIC

Mã số thuế: 0315738129

CÔNG TY TNHH SMART EDUCATION

Mã số thuế: 2400898737

CÔNG TY TNHH SMART DOORS

Mã số thuế: 0312811892

CÔNG TY TNHH SMART DESIGN LABS

Mã số thuế: 0107446301

CÔNG TY TNHH SMART DENTISTRY

Mã số thuế: 0315872903

CÔNG TY TNHH SMART DECOR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315093336

CÔNG TY TNHH SMART CYBER

Mã số thuế: 0314318509

CÔNG TY TNHH SMART CORPORATION

Mã số thuế: 0316057852

CÔNG TY TNHH SMART COOK FOOD & BEVERAGE

Mã số thuế: 0107560660

CÔNG TY TNHH SMART CONNECT

Mã số thuế: 0316877686

CÔNG TY TNHH SMART COMP KOREA

Mã số thuế: 0315287003

CÔNG TY TNHH SMART CODE

Mã số thuế: 4201736615

CÔNG TY TNHH SMART CHOICE

Mã số thuế: 0315408635

CÔNG TY TNHH SMART CHOICE FOR HEALTH

Mã số thuế: 0316630488

CÔNG TY TNHH SMART CARE

Mã số thuế: 0107810575

CÔNG TY TNHH SMART BUDDIES

Mã số thuế: 0314459517

CÔNG TY TNHH SMART BOND

Mã số thuế: 0107614605

CÔNG TY TNHH SMART BIZTECH

Mã số thuế: 0315079476

CÔNG TY TNHH SMART BIO

Mã số thuế: 0315293374

CÔNG TY TNHH SMART BIM

Mã số thuế: 0315740142

CÔNG TY TNHH SMART BENEFITS & REWARDS

Mã số thuế: 3603595994

CÔNG TY TNHH SMART BEE

Mã số thuế: 6001661035

CÔNG TY TNHH SMART BEE SG

Mã số thuế: 0316757660

CÔNG TY TNHH SMART BEAUTY

Mã số thuế: 0315293984

CÔNG TY TNHH SMART ATHENA

Mã số thuế: 1001207866

CÔNG TY TNHH SMART AND GREEN BUIDING

Mã số thuế: 0105881348

Tìm thông tin Doanh nghiệp