Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

NHÀ HÀNG LƯƠNG SƠN, Mã số thuế: 2301077602, được thành lập ngày 05/01/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Chi trung, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lại Đắc Giang

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

NHÀ HÀNG SƠN LỘC THẠCH THẤ

Mã số thuế: 0109700803

NHÀ HÀNG SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 0109576183

NHÀ HÀNG SÔNG NHUỆ

Mã số thuế: 0104606500

NHÀ HÀNG SÁNH ĐÔI

Mã số thuế: 3702340958

NHÀ HÀNG SÁNG LẬP

Mã số thuế: 5200484357

NHÀ HÀNG SAO VIỆT(HOÀNG VĂN ANH)

Mã số thuế: 3000545182

NHÀ HÀNG SAO BIỂN 2

Mã số thuế: 0601054151

NHÀ HÀNG SAO BIỂN 1

Mã số thuế: 0601054137

NHÀ HÀNG QUÁCH HÒE

Mã số thuế: 0800801288

NHÀ HÀNG QUYỀN HÓI

Mã số thuế: 2601018703

NHÀ HÀNG PIZZA HUT - DELCO TÔ HIỆU

Mã số thuế: 0303902751-023

NHÀ HÀNG PHỐ QUẾ

Mã số thuế: 0201823525

NHÀ HÀNG PHỐ HẢI SẢN (DDKD)

Mã số thuế: 2901905456-001

NHÀ HÀNG PHÙNG NGUYÊN

Mã số thuế: 0301913003-005

NHÀ HÀNG PHÙ SA - DNTN KHẢ VIÊN ANH

Mã số thuế: 2001025755-001

NHÀ HÀNG PHONG VỸ

Mã số thuế: 2300703790

NHÀ HÀNG NẬM NA

Mã số thuế: 6200076751

NHÀ HÀNG NINH GIANG

Mã số thuế: 0800930822

NHÀ HÀNG NGỌC SƠN

Mã số thuế: 0800994061

NHÀ HÀNG MẠNH TIẾN

Mã số thuế: 5400358913-001

NHÀ HÀNG MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 0900854445

NHÀ HÀNG MƯỜNG VANG

Mã số thuế: 0105181106

NHÀ HÀNG MIYABI

Mã số thuế: 0800985081

NHÀ HÀNG LỘC ẤN

Mã số thuế: 0301745334-003

NHÀ HÀNG LẨU HƯƠU PHONG OANH

Mã số thuế: 0800605075

Tìm thông tin Doanh nghiệp