Ngành nghề kinh doanh

1Thoát nước và xử lý nước thải3700
2Thoát nước37001
3Xử lý nước thải37002
4Thu gom rác thải không độc hại38110
5Tái chế phế liệu3830
6Tái chế phế liệu kim loại38301
7Tái chế phế liệu phi kim loại38302
8Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác39000
9Xây dựng nhà các loại41000
10Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
11Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
12Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
13Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
14Hoàn thiện công trình xây dựng43300
15Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
16Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
17Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
18Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
19Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
20Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
21Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
22Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
23Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
24Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
25Bán buôn xi măng46632
26Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
27Bán buôn kính xây dựng46634
28Bán buôn sơn, vécni46635
29Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
30Bán buôn đồ ngũ kim46637
31Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
32Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
33Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
34Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
35Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
36Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
37Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47741
38Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47749
39Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
40Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
41Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
42Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
43Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
44Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
45Vận tải đường ống49400
46Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
47Hoạt động kiến trúc71101
48Hoạt động đo đạc bản đồ71102
49Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
50Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
51Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
52Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
53Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
54Quảng cáo73100
55Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
56Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
57Hoạt động nhiếp ảnh74200
58Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
59Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
60Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
61Hoạt động thú y75000
62Cho thuê xe có động cơ7710
63Cho thuê ôtô77101
64Cho thuê xe có động cơ khác77109
65Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
66Cho thuê băng, đĩa video77220
67Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
68Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
69Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
70Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
71Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
72Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
73Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
74Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
75Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Môi Trường Ev (Tên nước ngoài: Ev Technology And Environmental Co., Ltd), Mã số thuế: 2301035497, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại NR ông Nguyễn Văn Chiến, đường 17, phố Nguyễn Quán Quang, khu 3, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Thị Hương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp