Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
2Xây dựng nhà các loại41000
3Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
4Xây dựng công trình công ích42200
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
6Phá dỡ43110
7Chuẩn bị mặt bằng43120
8Lắp đặt hệ thống điện43210
9Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
10Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
11Hoàn thiện công trình xây dựng43300
12Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
13Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
14Bán buôn gạo46310
15Bán buôn thực phẩm4632
16Bán buôn đồ uống4633
17Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
18Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
19Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
20Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
21Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
22Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
23Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
24Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
25Vận tải hành khách đường sắt49110
26Vận tải hàng hóa đường sắt49120
27Vận tải bằng xe buýt49200
28Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
29Vận tải hành khách đường bộ khác4932
30Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
31Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
32Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
33Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
34Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
35Vận tải hành khách hàng không51100
36Vận tải hàng hóa hàng không51200
37Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
38Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
39Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
40Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không5223
41Bốc xếp hàng hóa5224
42Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
43Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
44Cơ sở lưu trú khác5590
45Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
46Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
47Dịch vụ ăn uống khác56290
48Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
49Hoạt động ngân hàng trung ương64110
50Hoạt động trung gian tiền tệ khác64190
51Hoạt động công ty nắm giữ tài sản64200
52Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác64300
53Hoạt động cho thuê tài chính64910
54Hoạt động cấp tín dụng khác64920
55Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)64990
56Quản lý thị trường tài chính66110
57Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán66120
58Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
59Đánh giá rủi ro và thiệt hại66210
60Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm66220
61Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội66290
62Hoạt động quản lý quỹ66300
63Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
64Hoạt động của trụ sở văn phòng70100
65Hoạt động tư vấn quản lý70200
66Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
67Quảng cáo73100
68Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
69Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
70Hoạt động nhiếp ảnh74200
71Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
72Cho thuê xe có động cơ7710
73Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
74Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
75Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
76Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá8610
77Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa8620
78Hoạt động y tế dự phòng86910
79Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng86920
80Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu86990
81Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng8710
82Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện8720
83Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc8730
84Hoạt động chăm sóc tập trung khác8790
85Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật8810
86Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác88900
87Hoạt động bảo tồn, bảo tàng91020
88Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên91030
89Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề93210
90Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
91Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910
92Khai thác và thu gom than bùn08920
93Khai thác muối08930
94Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
95Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác09900
96Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
97Cho thuê băng, đĩa video77220
98Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
99Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
100Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
101Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
102Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CẢNG KIM CHÂN (Tên nước ngoài: IMP KIM CHÂN), Mã số thuế: 2301035433, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 6, Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LƯU QUANG LÃM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp