Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục mầm non85100
2Giáo dục nghề nghiệp8532
3Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
4Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO EKIDS, Mã số thuế: 2301023822, được thành lập ngày 29/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 148 phố Mới, Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN HOÀNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp