Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
2Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
5Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
7Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
8Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
9Bán buôn tổng hợp4690
10Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
11Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
12Vận tải hành khách đường bộ khác4932
13Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
14Bốc xếp hàng hóa5224
15Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH BẮC NINH, Mã số thuế: 2301023780, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu Tiền Trong, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Hùng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VIỆT BLOG

Mã số thuế: 0105762238

CÔNG TY TNHH VIỆT BIS

Mã số thuế: 0105922019

CÔNG TY TNHH VIỆT BIRD NESTS

Mã số thuế: 4201589488

CÔNG TY TNHH VIỆT BINGO

Mã số thuế: 0401794670

CÔNG TY TNHH VIỆT BIG DREAM

Mã số thuế: 0315611179

CÔNG TY TNHH VIỆT BEST

Mã số thuế: 2802713496

CÔNG TY TNHH VIỆT BERRY

Mã số thuế: 0401912571

CÔNG TY TNHH VIỆT BA LAN

Mã số thuế: 3400858542

CÔNG TY TNHH VIỆT A

Mã số thuế: 2901738004

CÔNG TY TNHH VIỆT AVIATION

Mã số thuế: 0313124638

CÔNG TY TNHH VIỆT AVIATION

Mã số thuế: 0312201696

CÔNG TY TNHH VIỆT AUS

Mã số thuế: 0313605885

CÔNG TY TNHH VIỆT AU STEEL

Mã số thuế: 2300978393

CÔNG TY TNHH VIỆT ASIAN SERVICE

Mã số thuế: 2902108830

CÔNG TY TNHH VIỆT ASIA LOGISTICS

Mã số thuế: 0316615472

CÔNG TY TNHH VIỆT ASD

Mã số thuế: 0313230682

CÔNG TY TNHH VIỆT ASD- CHI NHÁNH 1

Mã số thuế: 0313230682-001

CÔNG TY TNHH VIỆT ARUMI

Mã số thuế: 0107171008

CÔNG TY TNHH VIỆT ARREDO

Mã số thuế: 0105381232

CÔNG TY TNHH VIỆT AN

Mã số thuế: 3800660138

CÔNG TY TNHH VIỆT AN

Mã số thuế: 2400528969

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH WORLD SOLUTION

Mã số thuế: 0801315347

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH VĂN CHẤN

Mã số thuế: 5200796324

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH TRÂM

Mã số thuế: 5801342854

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH TOUR

Mã số thuế: 0310968344

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH TMD

Mã số thuế: 4600994720

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 3502375375

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH THƯ

Mã số thuế: 3603220762

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600904371

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2400795308

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH TH

Mã số thuế: 2802501981

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH THY

Mã số thuế: 3603075145

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH THANH THỦY

Mã số thuế: 2600940111

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH SỐ I

Mã số thuế: 2600767555

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH QUỐC

Mã số thuế: 0401595548

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0109375631

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0316116748

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600947332

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH NGỮ

Mã số thuế: 3603375815

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901741448

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH LIGHTING

Mã số thuế: 1001231724

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH KOR

Mã số thuế: 0600953533

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH KHÔI

Mã số thuế: 3502303733

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH KHOA

Mã số thuế: 0313805443

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH JOLY

Mã số thuế: 2700842407

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201944449

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900697993

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH HOÀNG

Mã số thuế: 2300949064

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH CÔN ĐẢO

Mã số thuế: 3502305113

Tìm thông tin Doanh nghiệp