Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sắt, thép, gang24100
2Đúc sắt thép24310
3Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
4Thu gom rác thải không độc hại38110
5Thu gom rác thải độc hại3812
6Tái chế phế liệu3830
7Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
8Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
9Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
10Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
11Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
12Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
13Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
14Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÉP QUỐC CƯỜNG (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH SX VÀ TM THÉP QUỐC CƯỜNG), Mã số thuế: 2301023050, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Cụm công nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ THU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đúc sắt thép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp