Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
3Cung ứng lao động tạm thời78200
4Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DCA GLOBAL, Mã số thuế: 2301023004, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Hán Đà, Xã Hán Quảng, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ VÂN CHANG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cung ứng lao động tạm thời.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DCT LIVE GROUP

Mã số thuế: 2200766557

CÔNG TY TNHH DCT COMPONENTS VINA

Mã số thuế: 2300931525

CÔNG TY TNHH DCT AUTO SPA

Mã số thuế: 0107499864

CÔNG TY TNHH DCST

Mã số thuế: 0313750963

CÔNG TY TNHH DCSTUDIO

Mã số thuế: 0313696603

CÔNG TY TNHH DCSC

Mã số thuế: 0316205998

CÔNG TY TNHH DCS TÂN HÀ

Mã số thuế: 3901301223

CÔNG TY TNHH DCS SYNTHESIS VIETNAM

Mã số thuế: 0314603496

CÔNG TY TNHH DCREATIVE

Mã số thuế: 0107605382

CÔNG TY TNHH DCR QUẢNG HÀ

Mã số thuế: 4300840617

CÔNG TY TNHH DCQ PLASTIC INDUSTRY

Mã số thuế: 3702154461

CÔNG TY TNHH DCP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107354347

CÔNG TY TNHH DCP CHÂU Á

Mã số thuế: 0312748295

CÔNG TY TNHH DCO

Mã số thuế: 0106015214

CÔNG TY TNHH DCORP TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0312081188

CÔNG TY TNHH DCONCEPT

Mã số thuế: 0316306185

CÔNG TY TNHH DCOM VINA

Mã số thuế: 0315340063

CÔNG TY TNHH DCOM EXPRESS

Mã số thuế: 0314309631

CÔNG TY TNHH DCO SÀI GÒN

Mã số thuế: 0314127279

CÔNG TY TNHH DCN

Mã số thuế: 0313373345

CÔNG TY TNHH DCNP

Mã số thuế: 0107818091

CÔNG TY TNHH DCM

Mã số thuế: 0900796553

CÔNG TY TNHH DCMAX

Mã số thuế: 0104002564

CÔNG TY TNHH DCMAX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107917543

CÔNG TY TNHH DCM SÀI GÒN

Mã số thuế: 0315547808

CÔNG TY TNHH DCM SAMIL VINA

Mã số thuế: 3301644074

CÔNG TY TNHH DCM ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0313086502

CÔNG TY TNHH DCL

Mã số thuế: 0313167060

CÔNG TY TNHH DCLOUD

Mã số thuế: 0313462612

CÔNG TY TNHH DCL REAL ESTATE

Mã số thuế: 0315312771

CÔNG TY TNHH DCI HÙNG PHÚC

Mã số thuế: 0105213083

CÔNG TY TNHH DCH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107092317

CÔNG TY TNHH DCGROUP

Mã số thuế: 0314524558

CÔNG TY TNHH DCF

Mã số thuế: 0312703960

CÔNG TY TNHH DCE SS VINA

Mã số thuế: 0314589273

CÔNG TY TNHH DCE SS VINA (NT)

Mã số thuế: 0315214848

CÔNG TY TNHH DCDTECH

Mã số thuế: 4601551231

CÔNG TY TNHH DCD VÀ CỘNG SỰ

Mã số thuế: 0108856244

CÔNG TY TNHH DCCONS

Mã số thuế: 0316346396

CÔNG TY TNHH DCC VIỆT NHẬT

Mã số thuế: 0314808260

CÔNG TY TNHH DCC MEDIA

Mã số thuế: 0201775007

CÔNG TY TNHH DCAPITAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109110145

CÔNG TY TNHH DCAN

Mã số thuế: 0313698230

CÔNG TY TNHH DCA NAM PHƯƠNG

Mã số thuế: 0313928491

CÔNG TY TNHH DCA KHẢI HOÀN MINH

Mã số thuế: 0316026332

CÔNG TY TNHH DCA HOLDING INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0107654580

Tìm thông tin Doanh nghiệp