Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà các loại41000
2Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
3Xây dựng công trình công ích42200
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
5Phá dỡ43110
6Chuẩn bị mặt bằng43120
7Lắp đặt hệ thống điện43210
8Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
9Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
10Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
11Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
12Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
13Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
14Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
15Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
16Bán buôn tổng hợp46900
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
18Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
19Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
20Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
21Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
22Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
23Hoạt động tư vấn quản lý70200
24Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
25Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
26Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
27Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)96100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH BN (Tên nước ngoài: HUNG THINH BN CO., LTD), Mã số thuế: 2301022931, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 31, đường Đỗ Trọng Vỹ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM GIA THẮNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000870877

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH LÀO CAI 855

Mã số thuế: 5300694767

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH LS

Mã số thuế: 4900792436

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH LONG XUYÊN

Mã số thuế: 1602097199

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH LIGHTING

Mã số thuế: 0314047520

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH LAPTOP

Mã số thuế: 0314652817

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH L.A

Mã số thuế: 1101784257

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH KR

Mã số thuế: 0313934343

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH KR (NTNN)

Mã số thuế: 0316671727

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH KINH BẮC

Mã số thuế: 2300980258

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH KHA

Mã số thuế: 0402010022

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH KHANG

Mã số thuế: 3502216110

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH INRENE

Mã số thuế: 0316586662

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 3702943434

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HỒNG NGỰ

Mã số thuế: 1402061653

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HỒNG HẢI

Mã số thuế: 3702435575

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900691462

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3001636675

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106253716

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HÀ NAM

Mã số thuế: 0700776831

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HVT

Mã số thuế: 2901978214

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HTC

Mã số thuế: 3002117947

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HOÀNG LONG

Mã số thuế: 0105148130

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HOÀN CẦU

Mã số thuế: 0315262087

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HOÀ THÁI

Mã số thuế: 0316109878

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HI-TECH

Mã số thuế: 0316657867

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HANTICO

Mã số thuế: 0109747343

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH GROUP

Mã số thuế: 4201695373

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH GOLD

Mã số thuế: 1001137841

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH GLOBAL

Mã số thuế: 0315698042

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH GIA

Mã số thuế: 3702443600

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH GIA LTD

Mã số thuế: 0901021862

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH FURNITURE

Mã số thuế: 3702779833

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH DƯƠNG

Mã số thuế: 2200705307

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH DK

Mã số thuế: 4201738958

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH DHC

Mã số thuế: 0801349473

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH DESICCA

Mã số thuế: 0316918879

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH DCP

Mã số thuế: 3702841087

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH CÀ MAU

Mã số thuế: 2001253631

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH CT.93

Mã số thuế: 4201848069

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH CLASS

Mã số thuế: 0401970189

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH CHUNG HIẾU

Mã số thuế: 0105909762

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH CAM LÂM

Mã số thuế: 4201808041

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH BẮC NINH

Mã số thuế: 2301020934

Tìm thông tin Doanh nghiệp