Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán buôn đồ uống4633
4Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
5Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
6Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
10Bán buôn tổng hợp4690
11Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
12Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
13Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761
14Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
15Cung ứng lao động tạm thời7820
16Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
18Sản xuất linh kiện điện tử2610
19Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính2620
20Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng2640
21Sản xuất thiết bị điện khác2790
22Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
23Phá dỡ4311
24Chuẩn bị mặt bằng4312
25Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
26Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
27Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
28Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
29Thoát nước và xử lý nước thải3700
30Thu gom rác thải không độc hại3811
31Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
32Tái chế phế liệu3830
33Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp8110
34Vệ sinh chung nhà cửa8121
35Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan8130
36Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
37Dịch vụ đóng gói8292
38In ấn1811
39Dịch vụ liên quan đến in1812
40Xây dựng công trình điện4221
41Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
42Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
43Xây dựng công trình công ích khác4229
44Xây dựng công trình thủy4291
45Xây dựng công trình khai khoáng4292
46Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
47Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
48Đại lý, môi giới, đấu giá4610
49Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
50Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
51Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
52Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VIỆT HÀN (Tên nước ngoài: VIETHAN PRINTING JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 2300991193, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Lãm Làng (NR Hoàng Đình Tấc), Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN QUYẾT

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: In ấn.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ VPC

Mã số thuế: 0108421966

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ VINA

Mã số thuế: 0106926584

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ NHK

Mã số thuế: 0314450271

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MCP

Mã số thuế: 0901020280

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ K.K

Mã số thuế: 0311694103

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VN

Mã số thuế: 0314064928

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VIỆT THÁI

Mã số thuế: 0108850965

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VIỆT HƯƠNG

Mã số thuế: 0104399050

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VIỆT HƯƠNG

Mã số thuế: 0103043714

Tìm thông tin Doanh nghiệp