Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
3Đại lý du lịch7911
4Xây dựng nhà để ở4101
5Điều hành tua du lịch7912
6Xây dựng nhà không để ở4102
7Xây dựng công trình đường sắt4211
8Xây dựng công trình đường bộ4212
9Xây dựng công trình điện4221
10Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
11Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
12Xây dựng công trình công ích khác4229
13Xây dựng công trình thủy4291
14Xây dựng công trình khai khoáng4292
15Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
16Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
17Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
18Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
19Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
20Sản xuất linh kiện điện tử2610
21Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
22Vệ sinh chung nhà cửa8121
23Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
24Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
25Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
26Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
27Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
28Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
29Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
30Phá dỡ4311
31Chuẩn bị mặt bằng4312
32Hoàn thiện công trình xây dựng4330
33Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
34Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
35Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
36Vận tải hành khách đường bộ khác4932
37Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
38Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
39Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
40Cung ứng lao động tạm thời7820
41Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VICTORY VINA – CHI NHÁNH SỐ 01, Mã số thuế: 2300982720-002, được thành lập ngày 14/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Mao Dộc, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN TẤN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp