Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Dịch vụ ăn uống khác56290
3Dịch vụ phục vụ đồ uống5630

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ATTO FOOD VIỆT NAM (Tên nước ngoài: VIET NAM ATTO FOOD COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 2300978636, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 62, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà JANG YEO CHEON

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH AUDIO THANH TÙNG

Mã số thuế: 0313435369

CÔNG TY TNHH AUDIO NĂM SAO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107344356

CÔNG TY TNHH AUDIO HÂN NA

Mã số thuế: 0313184161

CÔNG TY TNHH AUDIO HS

Mã số thuế: 0313056635

CÔNG TY TNHH AUDIENCE SERV

Mã số thuế: 0108449545

CÔNG TY TNHH AUDIENCE MEDIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311395216

CÔNG TY TNHH AUCOPIA INTERNATIONAL ASIA

Mã số thuế: 0315030368

CÔNG TY TNHH AUCOM

Mã số thuế: 0310838585

CÔNG TY TNHH AUCOBEAN

Mã số thuế: 0314282193

CÔNG TY TNHH AUCO (NTNN)

Mã số thuế: 0315251575

CÔNG TY TNHH AUBERGE

Mã số thuế: 0109158281

CÔNG TY TNHH AUBASE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315498477

CÔNG TY TNHH AUA

Mã số thuế: 0312281405

CÔNG TY TNHH AU-TECH THANH LÂM

Mã số thuế: 0312732760

CÔNG TY TNHH AU VIỆT LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801272759

CÔNG TY TNHH AU VIỆT HÀN

Mã số thuế: 0315602921

CÔNG TY TNHH AU TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 0316171040

CÔNG TY TNHH AU TIME VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801179905

CÔNG TY TNHH AU SOLEIL DE NHA TRANG

Mã số thuế: 4201598789

CÔNG TY TNHH AU PAIR MT HÀ LAN

Mã số thuế: 4401019083

CÔNG TY TNHH AU MODULO

Mã số thuế: 0104002957

CÔNG TY TNHH AU MART QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0109385323

CÔNG TY TNHH AU INTERIORS

Mã số thuế: 0312941228

CÔNG TY TNHH AU FAIT SOLUTIONS

Mã số thuế: 4201858243

CÔNG TY TNHH AU DESIGN STUDIO

Mã số thuế: 0313978830

CÔNG TY TNHH AU BON PARIS

Mã số thuế: 0312661284

CÔNG TY TNHH ATZ

Mã số thuế: 5500581369

CÔNG TY TNHH ATZ TECHNOLOGIES

Mã số thuế: 0316141550

CÔNG TY TNHH ATZ SOFTWARE

Mã số thuế: 2301145605

CÔNG TY TNHH ATZ LOGISTICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314117094

CÔNG TY TNHH ATZ HOÀNG LINH

Mã số thuế: 0105841602

CÔNG TY TNHH ATZ HORECA

Mã số thuế: 0402010939

CÔNG TY TNHH ATZ HOME & SKIN

Mã số thuế: 0314995677

CÔNG TY TNHH ATZ COSULTANT

Mã số thuế: 0108011060

CÔNG TY TNHH ATZ AN ĐỊNH

Mã số thuế: 0107629175

CÔNG TY TNHH ATYPIQUE VIETNAM

Mã số thuế: 0108907435

CÔNG TY TNHH ATY GO

Mã số thuế: 0316224750

CÔNG TY TNHH ATX SOLUTIONS

Mã số thuế: 0314431529

CÔNG TY TNHH ATW GARMENT

Mã số thuế: 0315840764

CÔNG TY TNHH ATVITA

Mã số thuế: 0104491627

CÔNG TY TNHH ATVITA

Mã số thuế: 0102044430

CÔNG TY TNHH ATURO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107644381

CÔNG TY TNHH ATUM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108873320

CÔNG TY TNHH ATUM VINA

Mã số thuế: 2400823379

CÔNG TY TNHH ATUM VINA

Mã số thuế: 2400795241

CÔNG TY TNHH ATUM POWER

Mã số thuế: 0313655741

CÔNG TY TNHH ATTY & PESCO

Mã số thuế: 0312929051

CÔNG TY TNHH ATTRAVEL

Mã số thuế: 4201931302

CÔNG TY TNHH ATTRACTOR

Mã số thuế: 0313276454

CÔNG TY TNHH ATTOLIFE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314293438

Tìm thông tin Doanh nghiệp