Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Bán buôn tổng hợp4690
6Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
7Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
8Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
9Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH POLARIS PHARMA - CHI NHÁNH HÀ NỘI, Mã số thuế: 2300951391-001, được thành lập ngày 10/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 30 Ngõ 89 Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thế Anh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH POLYSIUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106206459

CÔNG TY TNHH POLYSIUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104523276

CÔNG TY TNHH POLYQUIP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106046413

CÔNG TY TNHH POLYPIA VINA

Mã số thuế: 2300898596

CÔNG TY TNHH POLYPHASIAL DREAM

Mã số thuế: 0108916422

CÔNG TY TNHH POLYPHASER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105387139

CÔNG TY TNHH POLYNEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106538567

CÔNG TY TNHH POLYNET VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801199612

CÔNG TY TNHH POLYMER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901066736

CÔNG TY TNHH POLYMER RAISE GROUP

Mã số thuế: 0316498991

CÔNG TY TNHH POLYMER AND PLUS

Mã số thuế: 0314708731

CÔNG TY TNHH POLYME VINA

Mã số thuế: 0311812597

CÔNG TY TNHH POLYME SÀI GÒN

Mã số thuế: 0314143506

CÔNG TY TNHH POLYMAXX

Mã số thuế: 0108878199

CÔNG TY TNHH POLYMAX VIỆT NAM

Mã số thuế: 2600918074

CÔNG TY TNHH POLYMATH

Mã số thuế: 0107082911

CÔNG TY TNHH POLYMAST

Mã số thuế: 3603754299

CÔNG TY TNHH POLYCOM

Mã số thuế: 3603125847

CÔNG TY TNHH POLYCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105352591

CÔNG TY TNHH POLYCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104620230

CÔNG TY TNHH POLYCHEMIE VIET NAM

Mã số thuế: 0314642551

CÔNG TY TNHH POLYCARE

Mã số thuế: 0312141616

CÔNG TY TNHH POLYBUILDING VIETNAM

Mã số thuế: 0315884017

CÔNG TY TNHH POLY VN ENTERTAIN MENT

Mã số thuế: 4201815810

CÔNG TY TNHH POLY TECH VINA

Mã số thuế: 2700885055

CÔNG TY TNHH POLY LUNA

Mã số thuế: 3603725844

CÔNG TY TNHH POLY KIM PHÁT

Mã số thuế: 0316769433

CÔNG TY TNHH POLY GAMES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109367655

CÔNG TY TNHH POLOVIET

Mã số thuế: 0313849923

CÔNG TY TNHH POLOTSK LOGISTICS

Mã số thuế: 0107493781

CÔNG TY TNHH POLO VIET NAM

Mã số thuế: 0311043937

CÔNG TY TNHH POLLYANNA

Mã số thuế: 0315110084

CÔNG TY TNHH POLLYANNA SHOPPING

Mã số thuế: 0901080924

CÔNG TY TNHH POLLY HẠNH

Mã số thuế: 0313995201

CÔNG TY TNHH POLI

Mã số thuế: 0313557448

CÔNG TY TNHH POLIF

Mã số thuế: 0801317390

CÔNG TY TNHH POLIDO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107579421

CÔNG TY TNHH POLICY IQ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109108347

CÔNG TY TNHH POLESIE HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109347419

CÔNG TY TNHH POLARIUM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202099739

CÔNG TY TNHH POLARIS-I VINA

Mã số thuế: 0109106639

CÔNG TY TNHH POLARIS SAIGON

Mã số thuế: 0316207970

CÔNG TY TNHH POLARIS PHARMA

Mã số thuế: 2300951391

Tìm thông tin Doanh nghiệp