Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
2Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
3Bán buôn cao su46694
4Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
5Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
6Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
7Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
8Bán buôn tổng hợp46900
9Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
10Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
11Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
12Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
13Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
14Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
15Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
16Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
17Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
18Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
19Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
20Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ4782
21Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ47821
22Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ47822
23Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ47823
24Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
25Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
26Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
27Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
28Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
29Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
30Vận tải đường ống49400
31Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
32Bán buôn đồ ngũ kim46637
33Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
34Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
35Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
36Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
37Bán buôn xi măng46632
38Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
39Bán buôn kính xây dựng46634
40Bán buôn sơn, vécni46635
41Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
42Bán buôn dầu thô46612
43Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
44Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
45Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
46Bán buôn quặng kim loại46621
47Bán buôn sắt, thép46622
48Bán buôn kim loại khác46623
49Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
50Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
51Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
52Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
53Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
54Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
55Hoàn thiện công trình xây dựng43300
56Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
57Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
58Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
59Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
60Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
61Bán buôn gạo46310
62Bán buôn thực phẩm4632
63Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
64Bán buôn thủy sản46322
65Bán buôn rau, quả46323
66Đại lý, môi giới, đấu giá4610
67Đại lý46101
68Môi giới46102
69Đấu giá46103
70Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
71Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
72Bán buôn hoa và cây46202
73Bán buôn động vật sống46203
74Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
75Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
76Bán buôn cà phê46324
77Bán buôn chè46325
78Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
79Bán buôn thực phẩm khác46329
80Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
81Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
82Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
83Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
84Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
85Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
86Bán buôn vải46411
87Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
88Bán buôn hàng may mặc46413
89Bán buôn giày dép46414
90Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
91Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
92Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
93Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
94Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
95Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
96Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
97Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
98Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
99Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
100Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
101Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
102Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
103Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
104Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
105Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
106Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
107Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
108Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
109Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
110Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
111Cung ứng lao động tạm thời78200
112Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
113Photo, chuẩn bị tài liệu82191
114Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác82199
115Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi82200
116Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
117Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng82910
118Dịch vụ đóng gói82920
119Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
120Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
121Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
122Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
123Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
124Bốc xếp hàng hóa5224
125Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
126Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
127Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
128Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
129Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
130Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
131Hoạt động kiến trúc71101
132Hoạt động đo đạc bản đồ71102
133Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
134Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
135Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
136Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
137Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
138Quảng cáo73100
139Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
140Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
141Hoạt động nhiếp ảnh74200
142Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
143Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Ngọc Nguyên Đức, Mã số thuế: 2200792853, được thành lập ngày 28/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô 2A KDC Sáng Quang, đường Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Thị Mỹ Ngọc

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NGỌC TUYỀN LÂM

Mã số thuế: 0315028111

CÔNG TY TNHH NGỌC TU

Mã số thuế: 2802901080

CÔNG TY TNHH NGỌC TRÂN LONG XUYÊN

Mã số thuế: 1602146992

CÔNG TY TNHH NGỌC TRÂN CHÂU

Mã số thuế: 4101578394

CÔNG TY TNHH NGỌC TRUNG HẢI

Mã số thuế: 0314964608

CÔNG TY TNHH NGỌC TRIỀU ELECTRIC

Mã số thuế: 3200719118

CÔNG TY TNHH NGỌC TRAI TRÀNG AN

Mã số thuế: 2700868035

CÔNG TY TNHH NGỌC THỊNH HÀ NỘI

Mã số thuế: 2601057389

CÔNG TY TNHH NGỌC THẢO VÂN

Mã số thuế: 0314899998

CÔNG TY TNHH NGỌC THẢO VY

Mã số thuế: 0315234072

CÔNG TY TNHH NGỌC THẢO PHÁT 206

Mã số thuế: 2200750250

CÔNG TY TNHH NGỌC THẢO GÒ CÔNG

Mã số thuế: 1201615157

CÔNG TY TNHH NGỌC THẠCH MỘC

Mã số thuế: 0316006054

CÔNG TY TNHH NGỌC THƯƠNG TRÀ VINH

Mã số thuế: 2100663290

CÔNG TY TNHH NGỌC THÚY BEAUTY

Mã số thuế: 0109720221

CÔNG TY TNHH NGỌC THÙY DUNG

Mã số thuế: 3502456627

CÔNG TY TNHH NGỌC THÔNG LAND

Mã số thuế: 1101987779

CÔNG TY TNHH NGỌC THUỲ DƯƠNG

Mã số thuế: 0316902117

CÔNG TY TNHH NGỌC THIỆN TÂM

Mã số thuế: 0315957000

CÔNG TY TNHH NGỌC THIỀN SEMI

Mã số thuế: 0316277960

CÔNG TY TNHH NGỌC THANH VƯỢNG

Mã số thuế: 5801381998

CÔNG TY TNHH NGỌC THANH TUẤN

Mã số thuế: 3603529198

CÔNG TY TNHH NGỌC SƠN TUẤN TRÂN

Mã số thuế: 0316821940

CÔNG TY TNHH NGỌC SƠN PHÚ LƯƠNG

Mã số thuế: 4601527479

CÔNG TY TNHH NGỌC SINH PHÁT

Mã số thuế: 3603551429

CÔNG TY TNHH NGỌC SEN HƯƠNG

Mã số thuế: 1501091384

CÔNG TY TNHH NGỌC SANH DÂN

Mã số thuế: 0316700350

CÔNG TY TNHH NGỌC SA

Mã số thuế: 0108072306

CÔNG TY TNHH NGỌC QUỲNH EXPRESS

Mã số thuế: 2802949075

CÔNG TY TNHH NGỌC QUẾ VINH

Mã số thuế: 4001171118

CÔNG TY TNHH NGỌC QUYÊN GREAT FOOD

Mã số thuế: 3603776334

CÔNG TY TNHH NGỌC QUANG AN PHÚ

Mã số thuế: 1602079263

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚC SÀI GÒN

Mã số thuế: 0316896657

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚC AN KHANG

Mã số thuế: 0402065906

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚ VINH

Mã số thuế: 4900820348

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚ QUANG

Mã số thuế: 4201805121

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÁT VINATECH

Mã số thuế: 3702948087

CÔNG TY TNHH NGỌC PHONG TM

Mã số thuế: 0801227891

CÔNG TY TNHH NGỌC PHONG PHÚ

Mã số thuế: 3603779416

CÔNG TY TNHH NGỌC PHONG KIỆT

Mã số thuế: 5801459877

CÔNG TY TNHH NGỌC PHONG ANH

Mã số thuế: 0310384395

CÔNG TY TNHH NGỌC OANH VÕ

Mã số thuế: 0315262094

CÔNG TY TNHH NGỌC NỮ NHA TRANG

Mã số thuế: 4201783598

CÔNG TY TNHH NGỌC NINH 86

Mã số thuế: 0801257769

CÔNG TY TNHH NGỌC NHIÊN 64

Mã số thuế: 0315237852

CÔNG TY TNHH NGỌC NGÀ TH

Mã số thuế: 2802804263

Tìm thông tin Doanh nghiệp