Ngành nghề kinh doanh

1Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
2Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
3Chế biến và bảo quản rau quả1030
4Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản1080
5Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ2012
6Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu2100
7Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển2651
8Thoát nước và xử lý nước thải3700
9Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900
10Đại lý, môi giới, đấu giá4610
11Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
12Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
13Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên7211
14Hoạt động thú y7500
15Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
16Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN SẠCH VIỆT NGA, Mã số thuế: 2200774188, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất 185, Tờ bản đồ số 12, ấp Nô Pull, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Sỹ Trọng Hòa, Số điện thoại: 0868869768, Địa chỉ: Thửa đất 185, Tờ bản đồ số 12, ấp Nô Pull, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THÁI BẢO

Mã số thuế: 3100754084

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THÀNH ĐÔ

Mã số thuế: 2200765095

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THÀNH NAM

Mã số thuế: 4001234304

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THÀNH HIỆP

Mã số thuế: 4101432130

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THUẬN BÌNH

Mã số thuế: 0106431581

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THUẬN ANH

Mã số thuế: 2001296191

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THU TRỌNG

Mã số thuế: 4300753153

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THU NGÂN

Mã số thuế: 4201829404

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THIỆN TÂM

Mã số thuế: 0108807906

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THIÊN ÂN

Mã số thuế: 3502257290

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THIÊN PHÁT

Mã số thuế: 1201236053

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THIÊN NHIÊN

Mã số thuế: 4201534866

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THIÊN MINH

Mã số thuế: 0315780811

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THIÊN LONG

Mã số thuế: 1201647021

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THIÊN LONG

Mã số thuế: 1201483038

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THIÊN KHÁNH

Mã số thuế: 0315831801

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THIÊN BẢO

Mã số thuế: 0312295045

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THIÊN BÌNH

Mã số thuế: 0313614777

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THIÊN AN

Mã số thuế: 4201840535

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THE WIN

Mã số thuế: 4500611678

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THE BEST

Mã số thuế: 0314774847

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THANH TÂM

Mã số thuế: 4201423901

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THANH TÂM

Mã số thuế: 2001334104

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THANH QUỲNH

Mã số thuế: 3100980679

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THANH NHẬT

Mã số thuế: 2200714421

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THANH NHÃ

Mã số thuế: 2200774974

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THANH LOAN

Mã số thuế: 3502385888

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THANH HẰNG

Mã số thuế: 2200767582

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THANH HẢI

Mã số thuế: 4201631066

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THANH HẢI

Mã số thuế: 1801688439

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 4500613410

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THANH AN

Mã số thuế: 4001149680

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TAM LONG

Mã số thuế: 0313163002

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TAM KIỆT

Mã số thuế: 1900557028

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TAM GIANG

Mã số thuế: 0310688097

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TAM ANH

Mã số thuế: 4201639548

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN T & T

Mã số thuế: 2001154510

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN SỐ 1

Mã số thuế: 0314044978

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN SẦM SƠN

Mã số thuế: 2802544632

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN SẠCH

Mã số thuế: 0106613045

Tìm thông tin Doanh nghiệp