Ngành nghề kinh doanh

1Nuôi trồng thuỷ sản biển0321
2Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
3Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
4Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
5Chế biến và bảo quản rau quả1030
6Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn1075
7Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
8Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản1080
9Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm1512
10Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
11Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu1709
12In ấn1811
13Dịch vụ liên quan đến in1812
14Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
15Tái chế phế liệu3830
16Đại lý, môi giới, đấu giá4610
17Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
18Bán buôn thực phẩm4632
19Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
20Bán buôn tổng hợp4690
21Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
22Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
23Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
24Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
25Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
26Cho thuê xe có động cơ7710

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN AN GIA (Tên nước ngoài: CTY CP TS AN GIA), Mã số thuế: 2200774163, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 33, Tờ bản đồ số 57, ấp An Ninh, Thị Trấn An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Võ Thị Thanh Thảo, Số điện thoại: 0916991943, Địa chỉ: Thửa đất số 33, Tờ bản đồ số 57, ấp An Ninh, Thị Trấn An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN EP

Mã số thuế: 0312794365

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CNC

Mã số thuế: 2200755040

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAVINA

Mã số thuế: 2200776957

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN AYUN

Mã số thuế: 5900984852

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN AN SA

Mã số thuế: 0309930882

Tìm thông tin Doanh nghiệp