Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán buôn tổng hợp4690
3Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
4Lập trình máy vi tính6201
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
7Bán buôn thực phẩm4632
8Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
9Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
10Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
11Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
12Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
13Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
14Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
15Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
16Quảng cáo7310
17Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
18Cổng thông tin6312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DCT LIVE GROUP, Mã số thuế: 2200766557, được thành lập ngày 20/08/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 111, ấp Thạnh Hòa, Xã Gia Hòa 2, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phan Thị Hồng Nhi

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DE GOUT

Mã số thuế: 0314034842

CÔNG TY TNHH DE GENESIS RESOURCES

Mã số thuế: 0312296377

CÔNG TY TNHH DE FORMA

Mã số thuế: 0312680375

CÔNG TY TNHH DE FORESTA

Mã số thuế: 0109650461

CÔNG TY TNHH DE FARM

Mã số thuế: 0313605839

CÔNG TY TNHH DE DESIGNER DESIRES

Mã số thuế: 4001201725

CÔNG TY TNHH DE DE CO R

Mã số thuế: 3603454792

CÔNG TY TNHH DE CONCIERGE

Mã số thuế: 0315909568

CÔNG TY TNHH DE ASPIRE ELECTRONICS

Mã số thuế: 0314016346

CÔNG TY TNHH DE AN

Mã số thuế: 4001162949

CÔNG TY TNHH DE - SUSHI

Mã số thuế: 0312502118

CÔNG TY TNHH DDVN

Mã số thuế: 0312637605

CÔNG TY TNHH DDV VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201318240

CÔNG TY TNHH DDT ĐỈNH CAO

Mã số thuế: 0105346534

CÔNG TY TNHH DDS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313374317

CÔNG TY TNHH DDS VIỆT NAM (NTNN)

Mã số thuế: 0316887691

CÔNG TY TNHH DDP PROJECTS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401854425

CÔNG TY TNHH DDP PROJECTS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401682430

CÔNG TY TNHH DDP LOGISTICS

Mã số thuế: 0314531629

CÔNG TY TNHH DDP HOME AND GARDEN

Mã số thuế: 0312958380

CÔNG TY TNHH DDN VINA

Mã số thuế: 0106098193

CÔNG TY TNHH DDMT

Mã số thuế: 0316739816

CÔNG TY TNHH DDK HOUSE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108267009

CÔNG TY TNHH DDK GENTLEMAN

Mã số thuế: 0314180836

CÔNG TY TNHH DDE FINTECH PACIFIC

Mã số thuế: 0316208163

CÔNG TY TNHH DDC

Mã số thuế: 3100994946

CÔNG TY TNHH DDC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108752051

CÔNG TY TNHH DDC KIM CƯƠNG 368

Mã số thuế: 2400894274

CÔNG TY TNHH DDC 68

Mã số thuế: 5701802836

CÔNG TY TNHH DDB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312178990

CÔNG TY TNHH DDB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311881262

CÔNG TY TNHH DDB VINA

Mã số thuế: 2400863660

CÔNG TY TNHH DDA ARCHITECTURE

Mã số thuế: 0401994239

CÔNG TY TNHH DD&P HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107595751

CÔNG TY TNHH DD ĐẠI ĐÔNG ATMS

Mã số thuế: 0315839342

CÔNG TY TNHH DD TECH

Mã số thuế: 2500620982

CÔNG TY TNHH DD PHÁT

Mã số thuế: 0105266462

CÔNG TY TNHH DD KAFFEE

Mã số thuế: 0314105596

CÔNG TY TNHH DD FOODS

Mã số thuế: 3702963688

CÔNG TY TNHH DD & ASSOCIATES

Mã số thuế: 2901487978

CÔNG TY TNHH DCWORLD

Mã số thuế: 0310993728

CÔNG TY TNHH DCV ASIA

Mã số thuế: 0314287339

CÔNG TY TNHH DCT

Mã số thuế: 0316418266

CÔNG TY TNHH DCT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106524003

CÔNG TY TNHH DCT VIỆT NAM 1

Mã số thuế: 2500619560

CÔNG TY TNHH DCT TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301083652

CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM

Mã số thuế: 3700926063-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp