Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LƯU KIM NGA, Mã số thuế: 2200753318, được thành lập ngày 07/11/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 1/6, Mai Thanh Thế, khóm 1, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LưU KIM NGA

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LƯU NGÔ KIM NGỌC

Mã số thuế: 8381320184

LƯU NGUYỄN ÁNH VÂN

Mã số thuế: 8203067195

LƯU NGUYỄN THÙY DUNG

Mã số thuế: 6001704828

LƯU NGUYỄN THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 0104548288

LƯU NGUYỄN QUỲNH NHƯ

Mã số thuế: 0401803910

LƯU NGUYỄN MINH TUẤN

Mã số thuế: 8064359511

LƯU NGUYỄN KHÁNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 1101287174

LƯU NGUYỄN HOÀI THƯƠNG

Mã số thuế: 0316373216

LƯU NAM BÌNH

Mã số thuế: 0106183032

LƯU MỸ TRINH

Mã số thuế: 1500968922

LƯU MỸ KIM

Mã số thuế: 0310797875

LƯU MỸ HỒNG

Mã số thuế: 0312609534

LƯU MẪN

Mã số thuế: 1701222612

LƯU MẪN KỲ

Mã số thuế: 0310244542

LƯU MẠNH ĐỨC

Mã số thuế: 8101216602

LƯU MẠNH TUẤN

Mã số thuế: 8313091909

LƯU MẠNH KHOÁT

Mã số thuế: 8094436315

LƯU MẠNH HỒNG

Mã số thuế: 0104794357

LƯU MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 1801505639

LƯU MUỐI

Mã số thuế: 0310327439

LƯU MINH ĐỨC

Mã số thuế: 2200782774

LƯU MINH ĐỨC

Mã số thuế: 0103027490

LƯU MINH THẮNG

Mã số thuế: 0106765908

LƯU MINH THÔNG

Mã số thuế: 1501122882

LƯU MINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0104706294

LƯU MINH PHÚC

Mã số thuế: 8372771208

LƯU MINH NGUYỆT

Mã số thuế: 3401211349

LƯU MINH LẬP

Mã số thuế: 8234630403

LƯU MINH HƯNG

Mã số thuế: 6001720033

LƯU MINH DƯƠNG

Mã số thuế: 0109644228

LƯU MINH CHÂU

Mã số thuế: 0104874764

LƯU MINH CHI

Mã số thuế: 4601558212

LƯU MAI DUNG

Mã số thuế: 0104991764

LƯU LỘC KHÁNH

Mã số thuế: 0316289010

LƯU LỆ THANH

Mã số thuế: 0315404711

LƯU LỆ HẰNG

Mã số thuế: 0106797811

LƯU LỆ HÀ

Mã số thuế: 0312873987

LƯU LỆ HOA

Mã số thuế: 0202123773

LƯU LINH PHI

Mã số thuế: 0310803409

LƯU LAN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0109584339

LƯU LAN HƯƠNG

Mã số thuế: 8363862804

LƯU KIỀU TIÊN

Mã số thuế: 0312705051

LƯU KIẾN THÀNH

Mã số thuế: 0315383035

LƯU KIM TUẤN

Mã số thuế: 8188975619

LƯU KIM TUYẾN

Mã số thuế: 8171378727

LƯU KIM THANH

Mã số thuế: 8332193688

LƯU KIM PHƯỢNG (HKD TUYẾT THU)

Mã số thuế: 3502270975

LƯU KIM NGÂN

Mã số thuế: 0310799174

Tìm thông tin Doanh nghiệp