Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
2Sửa chữa thiết bị liên lạc9512
3Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG THANH TÂM, Mã số thuế: 2200745596, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 143 Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HUỲNH THỊ BÉ MỤI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐOÀN LAM

Mã số thuế: 3701892924

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐOÀN KHÔI

Mã số thuế: 1201209275

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐOÀN HỮU

Mã số thuế: 2801608072

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐOÀN DƯỢC

Mã số thuế: 2802294767

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐOÀN CÚC

Mã số thuế: 2100528125

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐOÀN CHUNG

Mã số thuế: 1701548251

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐOÀN BẰNG

Mã số thuế: 3100894451

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐOÀN ANH MINH

Mã số thuế: 2802408238

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐOAN TOÀN

Mã số thuế: 0700552302

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐOAN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0600681953

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐOAN CHÍNH

Mã số thuế: 4500601542

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆU HÀN

Mã số thuế: 1000893845

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆP THÔNG

Mã số thuế: 4401012190

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆP THIÊN

Mã số thuế: 5500546910

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆP CHÂU

Mã số thuế: 5801250956

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆN TỬ VN

Mã số thuế: 0311112637

Tìm thông tin Doanh nghiệp