Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
2Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
3Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TM DV NGÂN THẾ, Mã số thuế: 2200745589, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa 21, TBĐ số 10, ấp Khu 2, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHAN HUY THẾ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TM DV NHUNG MỊN

Mã số thuế: 0310987298

CÔNG TY TNHH TM DV NHANH 60S

Mã số thuế: 3901038815

CÔNG TY TNHH TM DV NHAN SẮC

Mã số thuế: 0315150697

CÔNG TY TNHH TM DV NH TÙNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0312451304

CÔNG TY TNHH TM DV NH NAM TIẾN

Mã số thuế: 0312451706

CÔNG TY TNHH TM DV NGỘ

Mã số thuế: 4201930732

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC ĐỨC

Mã số thuế: 1201609026

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC ĐẠT

Mã số thuế: 3702927545

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC ÁNH

Mã số thuế: 0315118767

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC YẾN

Mã số thuế: 0315542888

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC TÂN

Mã số thuế: 0314620050

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC TUYẾT

Mã số thuế: 0315576301

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC TRÂN

Mã số thuế: 0315808915

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC TRÂN TRANG

Mã số thuế: 3901228823

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC THIỆN

Mã số thuế: 0315595248

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC SƯƠNG

Mã số thuế: 1201607269

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC QUỲNH PHÁT

Mã số thuế: 0316208597

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC PHƯỚC PHÚ

Mã số thuế: 0316287655

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC NGÂN

Mã số thuế: 0315607447

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC NGUYÊN

Mã số thuế: 3702876114

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC LÂM ANH

Mã số thuế: 5801273287

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC HÂN

Mã số thuế: 2200763838

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC HÀ

Mã số thuế: 0316293465

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 3702782113

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC GIA PHÁT

Mã số thuế: 0316772362

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC CHÚC

Mã số thuế: 3603804743

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC CHÂU

Mã số thuế: 0316914867

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC CHÂU - TG

Mã số thuế: 1201627385

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC CHÁNH

Mã số thuế: 3701698684

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC CHUNG

Mã số thuế: 2400883547

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC BẢO TRÂN

Mã số thuế: 0315900727

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC BẢO LONG

Mã số thuế: 1101819654

CÔNG TY TNHH TM DV NGÔI SAO VIỆT

Mã số thuế: 0315679681

CÔNG TY TNHH TM DV NGÔI SAO MỚI

Mã số thuế: 0315582062

CÔNG TY TNHH TM DV NGÔ THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 5821269731

CÔNG TY TNHH TM DV NGÔ THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 5801269731

CÔNG TY TNHH TM DV NGÔ THIÊN

Mã số thuế: 1201626624

CÔNG TY TNHH TM DV NGÂN TÂM

Mã số thuế: 2200792532

CÔNG TY TNHH TM DV NGÂN TIỀN

Mã số thuế: 1201635428

Tìm thông tin Doanh nghiệp