Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội84111

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH SÓC TRĂNG, Mã số thuế: 2200745571, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 37, đường Nguyễn Văn Thêm, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trương Đình Bảo

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

BAN TÔN GIÁO TỈNH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600957775

BAN TÔN GIÁO TỈNH SÓC TRĂNG

Mã số thuế: 2200718112

BAN TÔN GIÁO TỈNH HẬU GIANG

Mã số thuế: 6300001950-003

BAN TÔN GIÁO TỈNH BẾN TRE

Mã số thuế: 1300509248-001

BAN TÔN GIÁO TỈNH BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900531252

BAN TÔN GIÁO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mã số thuế: 0104381279

BAN TÔN GIÁO ( SỞ NỘI VỤ )

Mã số thuế: 0201082563

BAN TUYÊN GIÁO

Mã số thuế: 3901031640

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Mã số thuế: 6001396316

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Mã số thuế: 3100995770

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Mã số thuế: 2500665084

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Mã số thuế: 2100542289-004

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001235410

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 4201211047

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ HÀ NAM

Mã số thuế: 0700502301

BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY CAI LẬY

Mã số thuế: 1201487522

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY VIỆT TRÌ

Mã số thuế: 2600478916-001

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

Mã số thuế: 2601010020

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

Mã số thuế: 0601203861

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY ĐĂK HÀ

Mã số thuế: 6101160272

BAN TRUYỀN HÌNH ĐỐI NGOẠI

Mã số thuế: 0107962271

BAN TRUYỀN HÌNH ĐỐI NGOẠI

Mã số thuế: 0107282780

BAN TRUYỀN HÌNH ĐỐI NGOẠI

Mã số thuế: 0101567589-033

BAN TRUYỀN HÌNH TIẾNG DÂN TỘC

Mã số thuế: 0101567589-024

Tìm thông tin Doanh nghiệp