Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HUỲNH KHÁNH CHI, Mã số thuế: 2200737475, được thành lập ngày 03/10/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 443, âp Phước Lợi, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Huỳnh Khánh Chi

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HUỲNH KIM THÊ

Mã số thuế: 2001246786

HUỲNH KIM THUẬN

Mã số thuế: 8528138716

HUỲNH KIM THANH

Mã số thuế: 3603748697

HUỲNH KIM THANH

Mã số thuế: 0310379941

HUỲNH KIM SƠN

Mã số thuế: 0316677101

HUỲNH KIM QUYÊN

Mã số thuế: 0316488577

HUỲNH KIM QUANG

Mã số thuế: 0312138099

HUỲNH KIM PHỤNG

Mã số thuế: 2100441241

HUỲNH KIM PHƯỢNG

Mã số thuế: 0316549170

HUỲNH KIM PHÚC

Mã số thuế: 0310111944

HUỲNH KIM NHI

Mã số thuế: 0312035495

HUỲNH KIM NGỌC

Mã số thuế: 8101095080

HUỲNH KIM NGÂN

Mã số thuế: 8447315981

HUỲNH KIM NGÂN

Mã số thuế: 5901152952

HUỲNH KIM NGÂN

Mã số thuế: 0312847585

HUỲNH KIM NGÂN

Mã số thuế: 0310324156

HUỲNH KIM MỘT

Mã số thuế: 0315920321

HUỲNH KIM MINH

Mã số thuế: 8083112157

HUỲNH KIM MINH

Mã số thuế: 0309245090

HUỲNH KIM LUÂN

Mã số thuế: 0312123783

HUỲNH KIM LOAN

Mã số thuế: 1701523218

HUỲNH KIM HỒNG

Mã số thuế: 0313301164

HUỲNH KIM HUÊ

Mã số thuế: 0316653855

HUỲNH KIM HIỆP

Mã số thuế: 0311163159

HUỲNH KIM DUNG

Mã số thuế: 1900159330

HUỲNH KIM DUNG

Mã số thuế: 0316279710

HUỲNH KIM DUNG

Mã số thuế: 0311692402

HUỲNH KIM DIỆU

Mã số thuế: 1401515946

HUỲNH KIM DIỆN

Mã số thuế: 2200793085

HUỲNH KIM CẦN

Mã số thuế: 0310956405

HUỲNH KIM CÚC

Mã số thuế: 0313603574

HUỲNH KIM CHÍ TÍN

Mã số thuế: 8293722800

HUỲNH KIM CHÂU

Mã số thuế: 0316871797

HUỲNH KIM CHÂU

Mã số thuế: 0311907778

HUỲNH KIM CHI

Mã số thuế: 1801337800

HUỲNH KIM CHI

Mã số thuế: 1601386448

HUỲNH KIM CHI ( TẠP HÓA KIM CHI

Mã số thuế: 1101990637

HUỲNH KIM ANH

Mã số thuế: 0310880273

HUỲNH KIM ANH

Mã số thuế: 0310195905

HUỲNH KHẮC NHIÊN

Mã số thuế: 0316670106

HUỲNH KHẮC HUY

Mã số thuế: 1501128228

HUỲNH KHẢO TIẾT

Mã số thuế: 0309899350

HUỲNH KHẢI

Mã số thuế: 8214766068

HUỲNH KHÚC VIỆT

Mã số thuế: 5901154195

HUỲNH KHÂM HUY

Mã số thuế: 0316496024

HUỲNH KHÁNH TUYẾT

Mã số thuế: 2001045889

HUỲNH KHÁNH THUỶ

Mã số thuế: 0310028206

HUỲNH KHÁNH LẢM (LỊCH LẢM)

Mã số thuế: 8588817286

HUỲNH KHÁNH HÀ

Mã số thuế: 0316505409

HUỲNH KHÁNH HIẾU

Mã số thuế: 0310630192

Tìm thông tin Doanh nghiệp