Ngành nghề kinh doanh

1Thu gom rác thải không độc hại3811
2Thu gom rác thải độc hại3812
3Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
4Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
5Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900
6Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ2012

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-ENVIRONMENTAL GROUP (Tên nước ngoài: BIO-ENVIRONMENTAL GROUP JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 2200731882, được thành lập ngày 31/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 67 Hai Bà Trưng, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà THÁI KIM DUYÊN, Số điện thoại: 0793624759-, Địa chỉ: 67 Hai Bà Trưng, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOTECH

Mã số thuế: 0313078886

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104770162

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOTECH ORGANIC

Mã số thuế: 2200684230

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOTECH JAPAN

Mã số thuế: 0314628363

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOS

Mã số thuế: 0316335108

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSTARS

Mã số thuế: 1101981061

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSQUARE

Mã số thuế: 0315306785

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSMART VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109381949

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105293554

CÔNG TY CỔ PHẦN BIORGANIC

Mã số thuế: 0108280592

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPRO

Mã số thuế: 0105999879

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPHARM HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400427483

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPAINT

Mã số thuế: 0109313498

CÔNG TY CỔ PHẦN BIONONI

Mã số thuế: 1101931991

CÔNG TY CỔ PHẦN BIONIK

Mã số thuế: 0316630463

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMED TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0106520626

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMASS Á CHÂU

Mã số thuế: 0316882245

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMASS TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0108605794

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOLITEC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105312197

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOLIFE

Mã số thuế: 0105537264

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOLIFE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104575605

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOKING

Mã số thuế: 1801344212

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOHEALTH

Mã số thuế: 0313722405

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOGRITECH

Mã số thuế: 0312152255

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOGREENTEK

Mã số thuế: 0314039625

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOGREEN DEPOT

Mã số thuế: 0312962570

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOFAC

Mã số thuế: 0107862654

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOFAA SOLAR

Mã số thuế: 2400892220

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCONT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312282039

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCEN

Mã số thuế: 0315660024

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOA

Mã số thuế: 0313447389

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOA - CHI NHÁNH LONG AN

Mã số thuế: 0313447389-001

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-PHARMA

Mã số thuế: 2802808067

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED

Mã số thuế: 0105167006

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-LLET

Mã số thuế: 0201874840

Tìm thông tin Doanh nghiệp