Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn đồ uống4633
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ÁNH NHI FAMILY (Tên nước ngoài: CÔNG TY ÁNH NHI FAMILY), Mã số thuế: 2200699854, được thành lập ngày 14/05/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 516-518, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà âu Tiểu Bình

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG HẢI ÂU 1

Mã số thuế: 2001337553

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 0309729895

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG HÙNG KHÁNH

Mã số thuế: 0106383680

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM

Mã số thuế: 0106064821

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0312536565

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG HOÀN MỸ

Mã số thuế: 0316521802

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG HOA SEN

Mã số thuế: 1702178035

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG GỖ VÀNG

Mã số thuế: 0108353547

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG GREEN

Mã số thuế: 3002024837

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG E VÀ C

Mã số thuế: 2300793586

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG DUY CƯỜNG

Mã số thuế: 2500561769

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG DONG HYUN

Mã số thuế: 0106196088

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG CỬU LONG

Mã số thuế: 1500978078

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG CON MÈO VÀNG

Mã số thuế: 0311074332

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG BẠC

Mã số thuế: 0313485641

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG BÌNH MINH

Mã số thuế: 0105637149

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG ASLED

Mã số thuế: 0312070933

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG AN LỘC

Mã số thuế: 0108300432

CÔNG TY TNHH ÁNH SAO VIỆT

Mã số thuế: 1801125274

CÔNG TY TNHH ÁNH SAO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312483440

CÔNG TY TNHH ÁNH SAO VINA

Mã số thuế: 0316460109

CÔNG TY TNHH ÁNH SAO SÁNG

Mã số thuế: 4201661494

CÔNG TY TNHH ÁNH SAO SKY

Mã số thuế: 0313305465

CÔNG TY TNHH ÁNH SAO ROSY

Mã số thuế: 2400895888

CÔNG TY TNHH ÁNH SAO MAI

Mã số thuế: 3701708212

CÔNG TY TNHH ÁNH SAO LẠ

Mã số thuế: 0316191657

CÔNG TY TNHH ÁNH SAO KIM CƯƠNG

Mã số thuế: 3502402438

CÔNG TY TNHH ÁNH RẠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0311597773

CÔNG TY TNHH ÁNH RÁNG CHIỀU

Mã số thuế: 0109549398

CÔNG TY TNHH ÁNH QUÂY

Mã số thuế: 0312649470

CÔNG TY TNHH ÁNH QUÂN TRAVEL

Mã số thuế: 0401976247

CÔNG TY TNHH ÁNH QUYẾT

Mã số thuế: 0105871452

CÔNG TY TNHH ÁNH QUANG NGỌC

Mã số thuế: 2802211062

CÔNG TY TNHH ÁNH PHƯỢNG BEAUTY

Mã số thuế: 2500626670

CÔNG TY TNHH ÁNH PHƯƠNG PHÁT

Mã số thuế: 6001537302

CÔNG TY TNHH ÁNH PHƯƠNG MAI

Mã số thuế: 5801178548

CÔNG TY TNHH ÁNH PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 6200108812

CÔNG TY TNHH ÁNH PHÁT

Mã số thuế: 0104402176

CÔNG TY TNHH ÁNH PHONG

Mã số thuế: 0314010150

CÔNG TY TNHH ÁNH PHA LÊ

Mã số thuế: 0311702499

CÔNG TY TNHH ÁNH NẾN

Mã số thuế: 0313178464

CÔNG TY TNHH ÁNH NẮNG SOLAR

Mã số thuế: 1101961139

CÔNG TY TNHH ÁNH NẮNG MỚI

Mã số thuế: 0314485570

CÔNG TY TNHH ÁNH NHỊ

Mã số thuế: 4001182085

CÔNG TY TNHH ÁNH NHẤT

Mã số thuế: 0105392812

CÔNG TY TNHH ÁNH NHẠC MINH ĐỨC

Mã số thuế: 5701739013

CÔNG TY TNHH ÁNH NHI

Mã số thuế: 3702584665

Tìm thông tin Doanh nghiệp