Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CÙ LAO DUNG, Mã số thuế: 2200321477-001, được thành lập ngày 15/06/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp Phước Hòa A, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Tuấn Anh

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRẠM Y TẾ XÃ EA DĂH

Mã số thuế: 6001686801

TRẠM Y TẾ XÃ DÂN QUYỀN

Mã số thuế: 2801693374

TRẠM Y TẾ XÃ DÂN LỰC

Mã số thuế: 2801693166

TRẠM Y TẾ XÃ DÂN LÝ

Mã số thuế: 2801693342

TRẠM Y TẾ XÃ CẨM SƠN

Mã số thuế: 1201063315

TRẠM Y TẾ XÃ CẨM SƠN

Mã số thuế: 1200660615-002

TRẠM Y TẾ XÃ CHƯ RCĂM

Mã số thuế: 5901139454

TRẠM Y TẾ XÃ CAM TUYỀN

Mã số thuế: 3200259911-006

TRẠM Y TẾ XÃ CAM THÀNH

Mã số thuế: 3200259911-007

TRẠM Y TẾ XÃ CAM THUỶ

Mã số thuế: 3200259911-005

TRẠM Y TẾ XÃ CAM THANH

Mã số thuế: 3200259911-004

TRẠM Y TẾ XÃ CAM NGHĨA

Mã số thuế: 3200259911-009

TRẠM Y TẾ XÃ CAM HIẾU

Mã số thuế: 3200259911-002

TRẠM Y TẾ XÃ CAM AN

Mã số thuế: 3200259911-003

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH ĐÔNG

Mã số thuế: 1201139268

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH THẠNH

Mã số thuế: 1100179232-011

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH THÀNH

Mã số thuế: 1101206898-007

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH SƠN

Mã số thuế: 2801693159

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH PHÚ

Mã số thuế: 1201064929

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH PHÚ

Mã số thuế: 1200660615-011

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH HÒA HƯNG

Mã số thuế: 1101206898-006

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH HÒA BẮC

Mã số thuế: 1101206898-004

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH AN

Mã số thuế: 1100179232-012

TRẠM Y TẾ XÃ AN THẠNH ĐÔNG

Mã số thuế: 2200321477-005

TRẠM Y TẾ XÃ AN THẠNH TÂY

Mã số thuế: 2200321477-004

TRẠM Y TẾ XÃ AN THẠNH NAM

Mã số thuế: 2200321477-003

TRẠM Y TẾ XÃ AN THẠNH 3

Mã số thuế: 2200321477-006

TRẠM Y TẾ XÃ AN THẠNH 2

Mã số thuế: 2200321477-007

TRẠM Y TẾ XÃ AN THẠNH 1

Mã số thuế: 2200321477-008

TRẠM Y TẾ XÃ AN NÔNG

Mã số thuế: 2801693141

TRẠM Y TẾ XUÂN ĐÔNG

Mã số thuế: 1200656993-012

TRẠM Y TẾ VĨNH TRUNG

Mã số thuế: 3200474919

TRẠM Y TẾ VĨNH HIỀN

Mã số thuế: 3200475013

TRẠM Y TẾ VĨNH GIANG

Mã số thuế: 3200475006

TRẠM Y TẾ TÂN THUẬN BÌNH

Mã số thuế: 1200656993-006

TRẠM Y TẾ TÂN BÌNH THẠNH

Mã số thuế: 1200656993-009

TRẠM Y TẾ TRƯỜNG XUÂN

Mã số thuế: 1801320268

TRẠM Y TẾ TRUNG HÒA

Mã số thuế: 1200656993-005

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN

Mã số thuế: 3200259911-001

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN

Mã số thuế: 1100179232-001

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN VŨNG LIÊM

Mã số thuế: 1501100649

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN VĨNH THẠNH

Mã số thuế: 1801590585

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN TÂN HOÀ

Mã số thuế: 1200345363-001

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN TRIỆU SƠN

Mã số thuế: 2801694554

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN THỚI LAI

Mã số thuế: 1801551642

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN THẠNH AN

Mã số thuế: 1801535464

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN PHONG ĐIỀN

Mã số thuế: 1801300342

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CỮA TÙNG

Mã số thuế: 3200474997

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CỬA VIỆT

Mã số thuế: 3200483487

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CỜ ĐỎ

Mã số thuế: 1801438950

Tìm thông tin Doanh nghiệp