Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
2Chuẩn bị mặt bằng4312
3Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
4Xây dựng nhà để ở4101
5Xây dựng công trình đường bộ4212
6Xây dựng công trình điện4221
7Xây dựng công trình công ích khác4229
8Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV TMXD HUY HỒNG PHÁT, Mã số thuế: 2100666943, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Ấp Giồng Ổi, Xã Long Toàn, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà THẠCH SA HUY, Số điện thoại: 0918906697, Địa chỉ: Ấp Giồng Ổi, Xã Long Toàn, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0107365067

CÔNG TY TNHH MTV TOÀN AN

Mã số thuế: 5300785950

CÔNG TY TNHH MTV TOÀN ANH QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701772405

CÔNG TY TNHH MTV TOÀN 86

Mã số thuế: 3002143827

CÔNG TY TNHH MTV TOUTI

Mã số thuế: 0315719542

CÔNG TY TNHH MTV TOUR QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 3101016996

CÔNG TY TNHH MTV TORRE DI PIZZA

Mã số thuế: 4500648068

CÔNG TY TNHH MTV TORICO

Mã số thuế: 3502440899

CÔNG TY TNHH MTV TOPRANK

Mã số thuế: 0312196894

CÔNG TY TNHH MTV TOPAS

Mã số thuế: 5500613571

CÔNG TY TNHH MTV TOP WORLD WIDE

Mã số thuế: 3702880801

CÔNG TY TNHH MTV TOP ONE

Mã số thuế: 3702788330

CÔNG TY TNHH MTV TOP LOOP

Mã số thuế: 0401977709

CÔNG TY TNHH MTV TOP GROUP

Mã số thuế: 5000864552

CÔNG TY TNHH MTV TOP ASIA TRAVEL

Mã số thuế: 0314070865

CÔNG TY TNHH MTV TONY & PARTNERS

Mã số thuế: 0315689545

CÔNG TY TNHH MTV TOMA FAMILY

Mã số thuế: 0401899401

CÔNG TY TNHH MTV TOM KIDS

Mã số thuế: 0311994361

CÔNG TY TNHH MTV TOKO TSUSHO

Mã số thuế: 0800992346-002

CÔNG TY TNHH MTV TOKO TSUSHO

Mã số thuế: 0800992346-001

CÔNG TY TNHH MTV TOHT

Mã số thuế: 0316829040

CÔNG TY TNHH MTV TOHILIN

Mã số thuế: 0401787680

CÔNG TY TNHH MTV TOCHIGI

Mã số thuế: 0401925443

CÔNG TY TNHH MTV TOA XE SÀI GÒN

Mã số thuế: 0311902201

CÔNG TY TNHH MTV TNT

Mã số thuế: 0315039402

CÔNG TY TNHH MTV TNT LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900850744

CÔNG TY TNHH MTV TNS TRADING

Mã số thuế: 0106839878

CÔNG TY TNHH MTV TNN

Mã số thuế: 2902056205

CÔNG TY TNHH MTV TNI - CHI NHÁNH GIA LAI

Mã số thuế: 0313743966-004

CÔNG TY TNHH MTV TNI (NTNN)

Mã số thuế: 0314985541

CÔNG TY TNHH MTV TNG SOLAR

Mã số thuế: 3301677707

CÔNG TY TNHH MTV TN DŨNG PHONG

Mã số thuế: 3901231720

CÔNG TY TNHH MTV TN AN PHÁT

Mã số thuế: 3900968568

CÔNG TY TNHH MTV TMXD TÙNG SƠN

Mã số thuế: 5701792602

CÔNG TY TNHH MTV TMXD MINH QUANG

Mã số thuế: 6200091968

CÔNG TY TNHH MTV TMXD KHÁNH TRANG

Mã số thuế: 4201592956

Tìm thông tin Doanh nghiệp