Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV VẬN CHUYỂN SÔNG HẬU, Mã số thuế: 2100645407, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp Trà Điêu, Xã Ninh Thới, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGÔ THANH HUYỀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hành khách ven biển và viễn dương.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI HA

Mã số thuế: 0801189318

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI DUY ANH

Mã số thuế: 3002151659

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI BẢO THƯ

Mã số thuế: 0402086053

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI BẢO LOAN

Mã số thuế: 4001123788

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI BẢO AN

Mã số thuế: 5300727349

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI BA THANH

Mã số thuế: 3702778692

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI ANH TÍN

Mã số thuế: 1501017711

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI AN HỮU

Mã số thuế: 3101038453

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI 19/5

Mã số thuế: 0312078379

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI 179

Mã số thuế: 3002027411

Tìm thông tin Doanh nghiệp