Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
2Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại - Dịch Vụ Xăng Dầu Phúc Lộc (Tên nước ngoài: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại - Dịch Vụ Xăng Dầu Phúc Lộc), Mã số thuế: 2100634765, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp Chợ, Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lâm Hải

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp