Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

PHAN THỊ HẰNG NI, Mã số thuế: 2100567597, được thành lập ngày 24/06/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp Gò Tiến, Nhị Long Phú, Xã Nhị Long Phú, Huyện Càng Long, Trà Vinh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phan Thị Hằng Ni

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

PHAN THỊ KHOÁT

Mã số thuế: 0105904179

PHAN THỊ KHOE

Mã số thuế: 3603802425

PHAN THỊ KHANG

Mã số thuế: 0105822568

PHAN THỊ HỮU ĐỨC

Mã số thuế: 0304972462

PHAN THỊ HỘI

Mã số thuế: 3702876298

PHAN THỊ HỒNG

Mã số thuế: 8284906368

PHAN THỊ HỒNG

Mã số thuế: 6400190532

PHAN THỊ HỒNG

Mã số thuế: 0401653574

PHAN THỊ HỒNG

Mã số thuế: 0106424513

PHAN THỊ HỒNG

Mã số thuế: 0104928201

PHAN THỊ HỒNG

Mã số thuế: 0104831270

PHAN THỊ HỒNG ỬNG

Mã số thuế: 1101459673

PHAN THỊ HỒNG YẾN

Mã số thuế: 0312995720

PHAN THỊ HỒNG VÂN

Mã số thuế: 2100601110

PHAN THỊ HỒNG TÂM

Mã số thuế: 0306780558

PHAN THỊ HỒNG TRANG

Mã số thuế: 0310134204

PHAN THỊ HỒNG THỊNH

Mã số thuế: 5600232717

PHAN THỊ HỒNG THẮM

Mã số thuế: 3101101634

PHAN THỊ HỒNG THẮM

Mã số thuế: 1201608664

PHAN THỊ HỒNG THUÝ

Mã số thuế: 8106391118

PHAN THỊ HỒNG THANH

Mã số thuế: 1201285526

PHAN THỊ HỒNG SƯƠNG

Mã số thuế: 4500647057

PHAN THỊ HỒNG QUẾ

Mã số thuế: 1101820850

PHAN THỊ HỒNG PHẤN

Mã số thuế: 3502257854

PHAN THỊ HỒNG PHƯỢNG

Mã số thuế: 8127895123

PHAN THỊ HỒNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 4101456981

PHAN THỊ HỒNG NỮ

Mã số thuế: 0401917192

PHAN THỊ HỒNG NHUNG

Mã số thuế: 1201635643

PHAN THỊ HỒNG NHI

Mã số thuế: 4001208953

PHAN THỊ HỒNG LOAN

Mã số thuế: 8008221950

PHAN THỊ HỒNG LOAN

Mã số thuế: 6300228510

PHAN THỊ HỒNG LAN

Mã số thuế: 1402063548

PHAN THỊ HỒNG HẠNH

Mã số thuế: 1201159176

PHAN THỊ HỒNG HÀ

Mã số thuế: 0109536825

PHAN THỊ HỒNG HOA

Mã số thuế: 0307401192

PHAN THỊ HỒNG GẤM

Mã số thuế: 3301492128

PHAN THỊ HỒNG DỢT

Mã số thuế: 1900250646

PHAN THỊ HỒNG CÚC

Mã số thuế: 0316309041

PHAN THỊ HỒNG CHỈ

Mã số thuế: 0106207678

PHAN THỊ HỒNG BÍCH

Mã số thuế: 0304860455

PHAN THỊ HẰNG

Mã số thuế: 8327034379

PHAN THỊ HẰNG

Mã số thuế: 6400403540

PHAN THỊ HẰNG

Mã số thuế: 3603754098

PHAN THỊ HẰNG

Mã số thuế: 3002227393

PHAN THỊ HẰNG

Mã số thuế: 3002224360

PHAN THỊ HẰNG

Mã số thuế: 2802932402

PHAN THỊ HẰNG

Mã số thuế: 0316449909

Tìm thông tin Doanh nghiệp