Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

PHAN THỊ DIỄM KIỀU, Mã số thuế: 2100430916, được thành lập ngày 27/10/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại MTB, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phan Thị Diễm Kiều

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

PHAN THỊ HOÀI

Mã số thuế: 0105373464

PHAN THỊ HOÀI

Mã số thuế: 0105271208

PHAN THỊ HOÀI THU

Mã số thuế: 8307701793

PHAN THỊ HOÀI ANH

Mã số thuế: 5900962094

PHAN THỊ HOA

Mã số thuế: 8167702480

PHAN THỊ HOA

Mã số thuế: 3301700064

PHAN THỊ HOA

Mã số thuế: 3002232058

PHAN THỊ HOA

Mã số thuế: 0401663068

PHAN THỊ HOA

Mã số thuế: 0310970329

PHAN THỊ HOA

Mã số thuế: 0108101839

PHAN THỊ HIỆP

Mã số thuế: 1402143070

PHAN THỊ HIỀ

Mã số thuế: 3002229697

PHAN THỊ HIỀ

Mã số thuế: 2902112393

PHAN THỊ HIỀN

Mã số thuế: 8652669616

PHAN THỊ HIỀN

Mã số thuế: 1601900825

PHAN THỊ HIỀN

Mã số thuế: 0105213816

PHAN THỊ HIỀN TRANG

Mã số thuế: 1201155284

PHAN THỊ HIỀN QUYÊN

Mã số thuế: 0106034954

PHAN THỊ HIỀN (THU HIỀN)

Mã số thuế: 3603757927

PHAN THỊ HIỀN (LUYẾN)

Mã số thuế: 0401597880

PHAN THỊ HIẾU

Mã số thuế: 0310380986

PHAN THỊ HIẾU

Mã số thuế: 0109590004

PHAN THỊ HIÊN

Mã số thuế: 3801160307

PHAN THỊ HAI

Mã số thuế: 8088997584

PHAN THỊ GIANG

Mã số thuế: 8441258261

PHAN THỊ GIA LIÊN

Mã số thuế: 0310415036

PHAN THỊ EM

Mã số thuế: 0311151241

PHAN THỊ DỐN

Mã số thuế: 0309997661

PHAN THỊ DƯƠNG

Mã số thuế: 8493231260

PHAN THỊ DƯ

Mã số thuế: 0311411235

PHAN THỊ DĨNH

Mã số thuế: 3603759875

PHAN THỊ DĂNG

Mã số thuế: 4500642789

PHAN THỊ DUYÊN

Mã số thuế: 0312161901

PHAN THỊ DUYÊN

Mã số thuế: 0105473123

PHAN THỊ DUY PHÚC

Mã số thuế: 4001207205

PHAN THỊ DUNG

Mã số thuế: 3800659894

PHAN THỊ DUNG

Mã số thuế: 3301683965

PHAN THỊ DUNG

Mã số thuế: 1201636781

PHAN THỊ DUNG

Mã số thuế: 0316636271

PHAN THỊ DUNG

Mã số thuế: 0311940278

PHAN THỊ DUNG

Mã số thuế: 0104856081

PHAN THỊ DIỆU

Mã số thuế: 2100469060

PHAN THỊ DIỆU

Mã số thuế: 0314896556

PHAN THỊ DIỆU PHƯƠNG

Mã số thuế: 0312487124

PHAN THỊ DIỆU HỒNG

Mã số thuế: 3603168752

PHAN THỊ DIỄM

Mã số thuế: 1801432405

PHAN THỊ DIỄM

Mã số thuế: 0316910654

PHAN THỊ DIỄM

Mã số thuế: 0310275036

PHAN THỊ DIỄM THÚY

Mã số thuế: 2100662755

PHAN THỊ DIỄM MY

Mã số thuế: 1602147354

Tìm thông tin Doanh nghiệp