Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ CÁT TIÊN, Mã số thuế: 2001353410, được thành lập ngày 17/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 17, đường số 2, khóm 1, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ KIỀU DIỄM

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y SINH

Mã số thuế: 0108552831

Tìm thông tin Doanh nghiệp