Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY QINGDAO HANHE CABLE CO., LTD, Mã số thuế: 2001348650, được thành lập ngày 10/05/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp Lưu Thanh Hoa, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ZANG PEIHUI

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY SAMAN

Mã số thuế: 5300676398

CÔNG TY SAMAN

Mã số thuế: 2600946025

CÔNG TY SAMAN (NHÀ THẦU CHÍNH)

Mã số thuế: 4000943347

CÔNG TY SAEHAN HITECH

Mã số thuế: 4300479648-035

CÔNG TY SA DELVAUX CREATEUR NV

Mã số thuế: 0311778152-001

CÔNG TY RƯỢU CÔNG XI

Mã số thuế: 1900227090-001

CÔNG TY ROUSSEL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312905300

CÔNG TY ROUSSEL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311264693

CÔNG TY RFTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0900639374

CÔNG TY RENT A PORT NV

Mã số thuế: 0201196539-001

CÔNG TY RANSBURG INDUSTRIAL FINISHING KK

Mã số thuế: 0700599886-002

CÔNG TY QUỐC TẾ VIET PAN PACIFIC

Mã số thuế: 2400518488

CÔNG TY QUỐC TẾ LG ( LGI )

Mã số thuế: 0201137004-003

CÔNG TY QUẢN LÝ THUỶ NÔNG

Mã số thuế: 4101463763

CÔNG TY QUINE CORPORATION

Mã số thuế: 3601073311-014

CÔNG TY QINGDAO MESNAC CO., LTD

Mã số thuế: 0400549034-015

Tìm thông tin Doanh nghiệp