Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống điện4321
2Quảng cáo7310
3Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH DUY U MINH, Mã số thuế: 2001348273, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Ấp 1, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN QUYỀN BÍNH, Số điện thoại: 0943379974, Địa chỉ: Ấp 1, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÔI ĐIỀN

Mã số thuế: 4201864303

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÔI VY

Mã số thuế: 5500581288

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÔI PHÚ GIA

Mã số thuế: 0314128917

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÔI NGUYỄN

Mã số thuế: 0315258210

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT

Mã số thuế: 0201807308

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐOÀN

Mã số thuế: 0108291516

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐOAN

Mã số thuế: 1801665872

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH VƯƠNG

Mã số thuế: 3702320937

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH VÂN

Mã số thuế: 4300642213

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH TRẦN

Mã số thuế: 4001204701

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH TRUNG

Mã số thuế: 0311861724

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH TIẾN

Mã số thuế: 3603324803

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH THẮNG

Mã số thuế: 3702900078

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH THƯ

Mã số thuế: 0201155613

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH THY

Mã số thuế: 6001393019

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH THIỆN

Mã số thuế: 2300756369

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH QUÂN

Mã số thuế: 3002203459

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH QUANG

Mã số thuế: 0201183434

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH PHÚC

Mã số thuế: 3401191808

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH NHÂN

Mã số thuế: 4300765007

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH NGÂN

Mã số thuế: 3603397230

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH NGÂN

Mã số thuế: 0108690944

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH MINH

Mã số thuế: 4201216479

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH LONG

Mã số thuế: 6001424556

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH LIÊM

Mã số thuế: 4300851062

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH LINH

Mã số thuế: 6001045653

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH KỲ

Mã số thuế: 4201822261

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH HƯƠNG

Mã số thuế: 6300326740

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH HÒA VN

Mã số thuế: 4201899962

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH HUÂN

Mã số thuế: 4201688337

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH HUYỀN

Mã số thuế: 1801503141

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH HOÀN

Mã số thuế: 4800715999

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH HOÀNG

Mã số thuế: 2901887870

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3501722361

Tìm thông tin Doanh nghiệp