Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất các cấu kiện kim loại2511
2Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
3Thoát nước và xử lý nước thải3700
4Tái chế phế liệu3830
5Xây dựng nhà không để ở4102
6Xây dựng công trình đường bộ4212
7Xây dựng công trình điện4221
8Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
9Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
10Xây dựng công trình thủy4291
11Xây dựng công trình khai khoáng4292
12Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
13Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
14Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
15Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
16Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
17Cho thuê xe có động cơ7710
18Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
19Vệ sinh chung nhà cửa8121
20Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
21Phá dỡ4311
22Chuẩn bị mặt bằng4312
23Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
24Hoàn thiện công trình xây dựng4330
25Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
26Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
27Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao2395

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI ĐỨC TÀI, Mã số thuế: 2001343331, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khóm 5, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HỒ MINH ĐỨC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp